Det er et kollektivt problem, når gymnasielærere rammes af stress

GL Mener
Af Tomas Kepler, GL Mener i Gymnasieskolen, april 2022

Gymnasielærere har det – som så mange andre jobgrupper – med at reagere individuelt på arbejdsmiljøbelastninger i stedet for at håndtere problemerne i fællesskab. Dermed kommer hver enkelt til at opleve at stå alene, selvom belastningerne måske er et generelt og kollektivt problem på arbejdspladsen.

Undersøgelser viser, at gymnasielærere i høj grad er belastet af høje følelsesmæssige krav i arbejdet og af belastninger som følge af stor arbejdsmængde, intensitet og modstridende eller uklare krav i arbejdet. Samtidig er grænseløshed og dermed balancen mellem arbejds- og privatliv et problem.

Det er derfor helt afgørende, at lærere og ledere på den enkelte skole arbejder for at få en arbejdspladskultur, som er præget af trivsel og psykologisk tryghed. Man skal som gymnasielærer trygt kunne adressere oplevede belastninger i arbejdet. Og sammen med kollegerne og ledelsen skal man arbejde henimod mere kollektive håndteringsstrategier og dermed mere varige løsninger.


​I GL hjælper vi selvfølgelig de medlemmer, som bliver syge af deres arbejde. Men det er faktisk endnu vigtigere for os at arbejde for, at medlemmerne generelt får et bedre arbejdsmiljø, så færre lærere bliver syge af at gå på arbejde. For at kunne finde mere langsigtede, bæredygtige løsninger, arbejder GL for, at belastninger, som er generelle og kollektive, også på sigt mødes med mere kollektive håndteringsstrategier, så vi kan få arbejdspladser, der er præget af psykologisk tryghed. Og så kæmper vi selvfølgelig for at få ændret på de grundlæggende ressourcemæssige og strukturelle pres, da lokale, kollektive tiltag ikke kan løse problemerne alene.Vi har her i foråret lanceret en arbejdsmiljøstrategi, som du kan se på GL's hjemmeside. Den har en række indsatsområder, og vi arbejder på mange niveauer for at forbedre medlemmernes arbejdsmiljø.

Et vigtigt indsatsområde for GL er at kompetenceudvikle tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og andre, som arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet i gymnasiesektoren. På den enkelte arbejdsplads er det vigtigt, at alle medlemmer er med til at adressere og handle på oplevede belastninger. Løsningen er ikke at arbejde hver aften, hver søndag osv. Det går man bare ned på. Første skridt til langsigtede løsninger er at tale sammen om de belastninger, man udsættes for, og sammen handle på dem.


Se GL's arbejdsmiljøstrategi her​

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant