Pas på dig selv og dine kolleger

 
 
Pjece om arbejdsmiljø

​​​​​​​​​​​​​​GL har udgivet pjecen "Pas på dig selv og dine kolle​ger" for at sætte øget fokus på arbejdsmiljøet og arbejdet med arbejdsmiljøet på skolerne. 

I indeværende skoleår er der 1.000 færre lærere til at løfte arbejdsopgaverne, end der var i sidste skoleår, selv om elevtallet er uændret. I de kommende år vil der blive endnu færre lærere til at løfte opgaverne. Samtidig med nedskæringerne skal gymnasiereformen implementeres. Det vil sætte den enkelte lærer i et stort pres, og GL frygter, at der vil komme flere problemer med stress.  

Download pjecen pas godt på dig selv og dine kolleger 
(download pjecen ved at klikke på den) ​
 

Pjecen opfordrer til, at der bliver prioriteret på skolerne i forbindelse med gymnasiereformen.

Pjecen gør opmærksom på stressproblemet og skaber et incitament til, at man drøfter problemet på skolerne og afholder medlemsmøder. Det er vigtigt at være opmærksom på sig selv og på kollegerne - og at tale åbent om det, når vi ser tegn på stress.

Stress er ikke et individuelt problem; det er ledelsens og kollektivets ansvar at forebygge og tackle stress på arbejdspladsen. Det er ikke den enkelte medarbejder, der skal være robust, men arbejdspladsen og arbejdsmiljøet, der skal være robust.

Undersøgelser af professionel kapital viser, at der er stor forskel mellem skolerne, men at der er en samlet tendens til for meget stress, udbrændthed og søvnbesvær ​på gymnasierne. 

Alle kan blive stressede

Alle kan blive stressede, og alle har et ansvar for at reagere på symptomer på stress. Føler du dig stresset, eller ser du tegn på, at en kollega er stresset, er det  en god idé at tale med andre om det. Benyt kolleger, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse.
 
Du er også velkommen til at kontakte GL's sekretariat på tlf. 33 29 09 00. Som medlem af GL har du mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Har du brug for det, kan rådgiveren tilbyde dig samtaler hos en psykolog.
   
Pjecen kom ud til alle med Gymnasieskolen nr. 3 marts 2017. Her kan du se en video med Kåre Blinkenberg, formand for GL's arbejdspladsudvalg, der præsenterer pjecen:


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant

Værktøjer​:​​

​V​ærktøjer til foreb​yggelse af stress​
Forebyg stress i fællessk​a​b​
Håndbog i professionel kapital

Powerpoint til brug for TR til medlemsmøde:
TR-ppt - Pas på dig selv og dine kolleger.pptx
(NB! der er noter under de enkelte slides til TR's brug)