Når møder stresser

 
 
I en travl hverdag kan det være relevant at overveje, hvordan vi bruger hinandens tid, fx i mødekulturen på skolen. Nogle møder er gode og konstruktive, andre ville man bare ønske, man ikke havde deltaget i. Hvad er det for møder - og kan de undgås?

​​​​​​​​​​Møder, der ikke begynder til tiden, er for lange eller ikke strukturerede nok, er dem, der stresser os. Det er ofte ikke mødeindholdet, der er problemet, men mødets form.

Vi er nogle gange for pæne, når vi holder møder. Taletid er til for alle ad libitum. Men det giver alt for lange møder, som tapper for energi i stedet for at give overblik. Det er træls at komme hjem efter et møde, hvor man ikke kan sige, at det gav mig det og det.

Vidensdelingen har trange kår, især når det gælder den udviklende og innovative vidensdeling. Den finder ikke sted på møder eller delekontorer i strukturerede vidensdelingsprocesser. Her foregår der mest planlægning og koordinering. Til gengæld finder den udviklende og innovative vidensdeling i høj grad sted på lærerværelset i ustrukturerede vidensdelingsprocesser.

Den udviklende og innovative vidensdeling afhænger derfor af, at der er liv på lærerværelset. Krav om øget eller fuld tilstedeværelse skaber mindre liv på lærerværelset og mindsker derfor den udviklende og innovative vidensdeling. Den højeste grad af udviklende og innovativ vidensdeling ses på gymnasier, hvor der ikke er krav om øget eller fuld tilstedeværelse.
                                                     Helle Hein, forsker

På mange møder er der ikke nogen, der er mere leder end andre - og hvis man ikke udpeger en formel mødeleder, tager møder den tid, de tager. Et møde bliver kun effektivt, hvis der er en person, som har ansvaret for at gøre mødet effektivt. At styre dagsorden og sikre, at der bliver orienteret om relevante emner og truffet de nødvendige beslutninger på kortest mulig tid.

Hvad kan forbedre møder?

 • Beslut på skolen eller i teamet, at her holder vi kun 'gode' møder
 • Drøft, hvad der er et godt møde - og efterlev det
 • Vælg en mødeleder
 • Mødelederen skal guide mødet igennem uden at diktere indholdet, så mødedeltagerne når mål og konklusioner på kortest mulig tid
 • Dagsorden for alle møder
 • Mål og formål med mødet skal være lysende klart. Gennemfør aldrig et møde uden et klart mål
 • Sæt kun de punkter på dagsordenen, som giver mening at drøfte på et struktureret møde.
 • Mødelederen skal disponere mødet - hvor lang tid må de enkelte punkter på dagsordenen tage?
 • Både mødeleder og øvrige mødedeltagere har ansvar for, at det bliver et konstruktivt møde
 • Alle mødedeltagere skal have en oplevelse af, at deres viden og mødedeltagelse er afgørende for mødets resultat - ved hvert møde
 • Meld ud, at mødet begynder til tiden, uanset om alle deltagere er mødt op
 • Begynd til den aftalte tid - glem alt om det akademiske kvarter ...
 • Sig kun noget, hvis det er nødvendigt som baggrundsviden eller for beslutninger
 • Undlad lange enetaler
 • To mødedeltagere, som kører deres egen diskussion, henvises til efter mødet
 • Benyt 'runde', hvis der er nogle, som aldrig ytrer sig
 • Lav skema til opfølgning: Beslutning og Hvem gør Hvad Hvornår
 • Afslut mødet senest til den planlagte tid - og meget gerne før
 • Løs snak kan ske efter mødet

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant