Teamsamarbejde

 
 
Publikationer om teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser.

​2015: Når team trives

At lade medarbejdere løse specifikke arbejdsopgaver sammen i team er blevet en udbredt måde at organisere samarbejdet på i uddannelsessektoren – og dermed også en vigtig faktor i det psykiske arbejdsmiljø.

Udgangspunktet for dette hæfte er, at teamsamarbejdet kan give mulighed for en endnu bedre løsning af kerneopgaven, hvilket typisk øger meningen, stoltheden og dermed trivslen i jobbet. Og på samme måde virker en bedre trivsel i teamet oftest positivt tilbage på dets evne til at løse den fælles opgave.

Hæftets primære formål er derfor at inspirere den enkelte uddannelsesinstitution til at løfte teamsamarbejdet op på et højere niveau – til gavn for både opgaveløsningen og det psykiske arbejdsmiljø.

Hent hæftet her: naar-team-trives.pdf

Hent kort version af hæftet her: flyer-naar-team-trives.pdf 

Hæftet er udgivet af arbejdsgivere og arbejdstagere igennem BAR (BrancheArbejdsmiljøRådene).

2005: Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser

Lisbeth Pedersen, IBC Kolding har for BAR-undervisning udarbejdet et hæfte med titlen Temsamarbejde i de gymnasiale uddannelser.

I hæftet er der konkrete anvisninger på, hvilke metoder skolen/teamet kan anvende, når teamsamarbejdet skal organiseres eller når der opstår konflikter i et team.

Til alle emner er der knyttet fremadrettede værktøjer og metoder, fx i form af dialogfremmende aktiviteter og arbejde med målsætnings-, udviklings- og handlingsplaner.

Teamarbejde kan være med til at styrke lærerteam og øge engagement og ansvar på arbejdspladsen. Få flere gode råd om udvikling af teamsamarbejde i undervisningsmiljøer her.

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant