Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Info
 
Som medlem af GL har du mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Har du desuden en pension hos Akademikerpension, har du adgang til en sundhedsordning​ med bl.a. psykologhjælp.

​​​​​​​Mange oplever i løbet af deres job en periode, hvor det daglige arbejde virker uoverkommeligt.

Årsagerne kan være mange. Måske oplever du problemer i forhold til ledelsen, kolleger, kursister eller andre samarbejdspartnere? Måske føler du dig grebet af usikkerhed, stress, udbrændthed og/eller manglende lyst til at arbejde? Måske er du bekymret for din ansættelse? ​Måske har du har svært ved at koncentrere dig og at skabe overblik over de mange opgaver, der er i en arbejdshverdag? Måske har du brug for at nogen på arbejdspladsen træder til og hjælper dig? Eller måske har du, netop slet ikke lyst til at andre skal vide noget om dine udfordringer? Måske har dine problemer resulteret i et stigende cigaret-, medicin- eller alkoholforbrug?

Mange vil helst løse problemerne selv, men nogle gange kan det være en rigtig god ide og nogle gange også nødvendigt at få hjælp fra andre for at blive i stand til at tackle de vanskeligheder og udfordringer, som er opstået. Andre kan hjælpe en med at se nye handlemuligheder.

​Hvis du kan genkende noget af ovenstående, har du mulighed for at få hjælp i/af GL.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Sparring med GL´s arbejdsmiljø konsulent om hvordan du, i fællesskab med dine andre kollegaer og tillidsvalgte, kan tage fat på at italesat de konkrete forhold på lige netop din arbejdsplads. Du kan kontakte GL´s arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask på tlf. 33 29 09 85 eller mail dr@gl.org 

Sparring med GL´s socialrådgiver​ i forhold til hvilke konkret muligheder du har for at få konkret hjælp/sygemelding eller andet.

Som medlem af GL og med en pension hos Akademikerpension har du adgang til en sundhedsordning​. Her er der bl.a. mulighed for psykologhjælp, fysioterapi og online-lægehjælp. Læs mere om sundhedsordningen.

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant