Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Info
 
Som medlem af GL har du mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Rådgivningen har mulighed for at tilbyde dig samtaler hos en psykolog.

​​​​​​​​​​​​​​​Mange oplever i løbet af deres job en periode, hvor det daglige arbejde virker uoverkommeligt.

Årsagen kan være, at du oplever problemer i forhold til ledelsen, kolleger, kursister eller andre samarbejdspartnere. Eller du føler dig grebet af usikkerhed, kontaktvanskeligheder, stress, udbrændthed og manglende lyst til at arbejde. Du har måske en følelse af ikke at blive hørt eller set. Og måske har dine problemer resulteret i et stigende cigaret-, medicin- eller alkoholforbrug.
Mange vil helst løse problemerne selv, men nogle gange kan det være nødvendigt at få hjælp fra andre for at blive i stand til at se nye muligheder.
Hvis du er i en sådan situation, har du mulighed for at få hjælp.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Som medlem af GL har du mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Er der brug for yderligere afklaring har rådgivningen mulighed for at tilbyde dig samtaler hos en psykolog. Beslutning om eventuelt videre forløb vil foregå i samarbejde med dig.

Du kan bl.a. få:

  • Hjælp til afklaring af noget du måske længe har haft som et problem.
  • Hjælp til at håndtere vanskelige arbejdsbetingelser på en bedre måde.
  • Hjælp til løsning af misbrugsproblemer.
  • Hjælp ved vold, ulykke, sygdom eller andet.
  • Hjælp til større selvindsigt omkring konkrete problemstillinger.
  • Hjælp til at tage dig selv og dine fornemmelser alvorligt.
  • Hjælp til at tage ansvaret for dine problemer.

Rådgivningen kan, når det er relevant, tilbyde op til 5 samtaler hos en af de psykologer, der er tilknyttet rådgivningen. Samtalerne er gratis for dig.

Tavshedspligt

Konsulenterne, som du har kontakt med i forbindelse med rådgivningen, har tavshedspligt om de personlige oplysninger, som du giver. Du er dog nødt til at oplyse, hvem du er, og at du er medlem af GL. Disse oplysninger vil rådgivningen videregive til GL.

Der vil aldrig blive talt med andre om dig - med mindre du giver din tilladelse.

Hvis du ønsker at benytte ordningen, skal du kontakte

DUS, Rådgivningen for psykisk arbejdsmiljø
tlf. 33 11 30 88
mandag til torsdag kl. 9.00-15.30 og fredag kl. 9.00-14.30. Når du ringer, vil du få en sekretær i røret, som alene skal tage imod dine kontaktinformationer, og lave en aftale om, hvornår du vil blive ringet op af en arbejdsmiljørådgiver. Den telefoniske samtale med arbejdsmiljørådgiveren vil foregå inden for max. 14 dage efter, at du har talt med sekretæren.

I den telefoniske samtale med DUS' arbejdsmiljørådgiver finder I ud af, om du skal henvises til en psykolog. Hvis du skal tale med en psykolog, vil DUS-rådgiveren udlevere navn og nummer på den DUS-psykolog, der geografisk er tættest på dig. Herefter kan du kontakte den navngivne psykolog for at lave en aftale om en samtale. Der kan gå op til 14 dage, fra du ringer til psykologen, til den første samtale afholdes. Du kan få i alt 5 samtaler.

Medlemmer, der bliver henvist til psykolog via dette tilbud, skal benytte en psykolog, der er tilknyttet ordningen, idet disse psykologer har stort kendskab til lærergerningen og er vant til at tale med undervisere.​

Ønsker du at høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte GL's sekretariat på tlf: 33 29 09 00. ​

Ordningen er et samarbejde mellem Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) om rådgivning af medlemmer med psykiske arbejdsmiljøproblemer. 

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant