Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

Info
 
Som medlem af GL har du mulighed for at tale med en konsulent, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Rådgivningen har mulighed for at tilbyde dig samtaler hos en psykolog.

​​​​Mange oplever i løbet af deres job en periode, hvor det daglige arbejde virker uoverkommeligt.

Årsagerne kan være mange. Måske oplever du problemer i forhold til ledelsen, kolleger, kursister eller andre samarbejdspartnere? Måske føler du dig grebet af usikkerhed, stress, udbrændthed og/eller manglende lyst til at arbejde? Måske er du bekymret for din ansættelse? ​Måske har du har svært ved at koncentrere dig og at skabe overblik over de mange opgaver, der er i en arbejdshverdag? Måske har du brug for at nogen på arbejdspladsen træder til og hjælper dig? Eller måske har du, netop slet ikke lyst til at andre skal vide noget om dine udfordringer? Måske har dine problemer resulteret i et stigende cigaret-, medicin- eller alkoholforbrug?
Mange vil helst løse problemerne selv, men nogle gange kan det være en rigtig god ide og nogle gange også nødvendigt at få hjælp fra andre for at blive i stand til at tackle de vanskeligheder og udfordringer, som er opstået. Andre kan hjælpe en med at se nye handlemuligheder.
Hvis du kan genkende noget af ovenstående, har du mulighed for at få hjælp i/af GL.


Hvad kan vi tilbyde dig?

Sparring med GL´s arbejdsmiljø konsulent om hvordan du, i fællesskab med dine andre kollegaer og tillidsvalgte, kan tage fat på at italesat de konkrete forhold på lige netop din arbejdsplads. Du kan kontakte GL´s arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask på tlf. 33 29 09 85 eller mail dr@gl.org 

Sparring med GL´s socialrådgiver​ i forhold til hvilke konkret muligheder du har for at få konkret hjælp/sygemelding eller andet..

Derudover har vi indgået et samarbejde med Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) om rådgivning af medlemmer med psykiske arbejdsmiljøproblemer. ​

Dette samarbejde giver dig som medlem af GL mulighed for at tale med en arbejdsmiljørådgiver i DUS, som har erfaring med rådgivning om psykiske arbejdsmiljøproblemer. Rådgivningen kan, når det er relevant, tilbyde op til 5 afklarende samtaler hos en af de psykologer, der er tilknyttet rådgivningen. Samtalerne er gratis for dig.

Du kan bl.a. få:

  • Hjælp til afklaring af noget du måske længe har haft som et (arbejdsmæssigt) problem.
  • Hjælp til at håndtere vanskelige arbejdsbetingelser på en bedre måde.
  • Hjælp ved vold, ulykke, sygdom eller andet.
  • Hjælp til større selvindsigt omkring konkrete problemstillinger.
  • Hjælp til at tage dig selv og dine fornemmelser alvorligt.
  • Hjælp til at tage ansvaret for dine problemer.


Hvor ofte kan tilbuddet benyttes?

Hvis man benytter sig af GL's tilbud om betaling af psykologtimer, skal der gå to år, før man kan blive henvist igen. Med mindre, der er opstået en helt ny situation.


Tavshedspligt

Konsulenterne i DUS, som du har kontakt med i forbindelse med rådgivningen, har tavshedspligt om de personlige oplysninger, som du giver. Du er dog nødt til at oplyse, hvem du er, og at du er medlem af GL. Disse oplysninger vil rådgivningen videregive til GL.

Der vil aldrig blive talt med andre om dig - med mindre du giver din tilladelse.

​Hvis du ønsker at benytte ordningen, skal du kontakte

Du skal henvende dig til DUS’ sekretariat på tlf.nr. 33 11 30 88
Mandag til torsdag kl. 9.00-15.30
Fredag kl. 9.00 - 14.30.​


Når du ringer, vil du få en sekretær i røret, som alene skal tage imod dine kontaktinformationer og lave en aftale om, hvornår du vil blive ringet op af en arbejdsmiljørådgiver. Den telefoniske samtale med arbejdsmiljørådgiveren vil foregå inden for max. 14 dage efter, at du har talt med sekretæren.

I den telefoniske samtale med DUS' arbejdsmiljørådgiver finder I ud af, om du skal henvises til en psykolog. Hvis du skal tale med en psykolog, vil DUS-rådgiveren udlevere navn og nummer på den DUS-psykolog, der geografisk er tættest på dig. Herefter kan du kontakte den navngivne psykolog for at lave en aftale om en samtale. Der kan gå op​ til 14 dage, fra du ringer til psykologen, til den første samtale afholdes. Du kan få i alt 5 samtaler.

Medlemmer, der bliver henvist til psykolog via dette tilbud, skal benytte en psykolog, der er tilknyttet ordningen, idet disse psykologer har stort kendskab til lærergerningen og er vant til at tale med undervisere.

Ønsker du at høre mere om ordningen, er du velkommen til at kontakte GL's sekretariat på tlf: 33 29 09 00.

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant