Tag godt imod nye lærere

 
 
En god start på en ny arbejdsplads er vigtig.

​​​​​En god start på en ny arbejdsplads er vigtig. Nogle skoler har arbejdet med et særskilt afsnit om nye lærere i deres personalepolitik, mens andre har haft fokus på nye lærere som en del af et større kommunikationsprojekt.​

Gode råd fra forskellige skoler

Klarlæg, hvem der har ansvar for at give nyansatte informationer

Når man er nyansat, får man mange nye informationer på en gang. Det er derfor vigtigt, at skolen har aftalt, hvem der har ansvaret for at informere den nyansatte og sørge for, at han/hun får den nødvendige hjælp. På Nakskov Gymnasium har man en klar ansvarsfordeling, så nyansatte får den nødvendige information og hjælp fra de relevante personer.

Lav en mentorordning for nyansatte

En mentor kan være en stor hjælp, når man er nyansat. Her kan man få sparring til studieplaner, årsplaner, ved karaktergivning, undervisningsmateriale osv. Nakskov Gymnasium har lavet en mentorfunktion for nyansatte uden pædagogikum. Her har mentor ansvaret for at hjælpe den nyansatte. Det kan fx være ved løbende at holde møder, overvære undervisningen og hjælpe med årsplaner osv. Gymnasiet giver mentor et løntillæg, der lægger op til at mentorrollen er vigtig, og at man som mentor er forpligtet til at hjælpe, støtte og vejlede den nyansatte.

Forbered og gennemfør en grundig introduktion til skolen

Det er vigtigt, at man som nyansat føler sig godt klædt på til at begå sig på skolen. Derfor kan det være en god idé, at skolen har klare retningslinjer og procedurer for introforløb. Flere skoler har arbejdet målrettet på at skabe retningslinjer for den gode modtagelse:

Gefion Gymnasium har lavet en særskilt politik for modtagelse af nye lærere. Politikken rummer en oversigt over, hvad der skal gøres og hvornår, når der ansættes en ny lærer.

Nakskov Gymnasium har faste rutiner og retningslinjer for modtagelse og introduktion for nyansatte.

Herlev Gymnasium og HF har gennemskrevet skolens intromateriale med fokus på at besvare de spørgsmål man som nyansat typisk har. Skolen inddrog en forholdsvis ny lærer i arbejdet.

Giv en grundig introduktion til skolens kommunikationskanaler

Når man er ny, kan det være svært at vide, hvor man skal lede efter information, hvor man får vigtig information, og hvor man skal gå hen, hvis man mangler information. En grundig introduktion til skolens kommunikationskanaler og -kultur kan være gavnlig og gøre det lettere at være nyansat.

Fokusér på at få nyansatte socialt integreret

Flere skoler har faste regler og rutiner for nyansættelser. Der er som regel et introforløb hvor den nyansatte bliver introduceret til skolen, elever, it, bogkælderen osv. Nakskov Gymnasium har valgt at revidere skolens personalepolitik så den også rummer retningslinjer for, hvordan skolen sikrer, at nye lærere falder til socialt. Fx har skolen fastlagt:

  • Et uformelt opfølgningsmøde i oktober, hvor de nyansatte lærere kan give ledelsen feedback på den modtagelse, de har fået. Efter mødet går ledelse og lærere ud at spise
  • At nyansatte inviteres med til "firmaskovturen" som holdes sidste lørdag inden skolestart. Her kan de nye lærere møde deres nye kolleger første gang i et uformelt forum.

Få feedback fra nyansatte, og bliv endnu bedre

Både Herlev Gymnasium og HF og Nakskov Gymnasium bruger feedback fra nyansatte til at udvikle og forbedre introforløb og -materiale. Ved at få feedback fra nyansatte kan man blive endnu bedre til at skabe en god og involverende modtagelse af nye lærere. ​

Emner: Arbejdsmiljø; attraktive arbejdspladser
Interessent:  

​​