Kompetenceudvikling i centrum på en attraktiv arbejdsplads

 
 
To skoler forsøgt sig med at udarbejde en fælles kompetenceplan. Andre haft fokus på udvikling af ledertalenter.

​​​​​​​​​​​​​Ifølge COWI-undersøgelsen,  forud for projekt Attraktive Arbejdspladser, ønsker lærerne indflydelse på indholdet og omfanget af deres efteruddannelse.

Gode råd fra skoleprojekterne

En fælles kompetenceplan

På baggrund af et oplæg fra Statens Center for Kompetenceudvikling udviklede lærerne på Brøndby Gymnasium en fælles kompetenceplan. Hver lærer kunne til MUS tilkendegive, hvor i planen de ønskede at indgå. Der blev også afholdt to interne kurser om henholdsvis IT og skriftlighed. Den fælles kompetenceplan viste, at der blev et mindre behov for styring af lærernes efteruddannelse. Som en konsekvens heraf uddelegerede man arbejdet med at lave en plan for deltagelse i faglige kurser og skrive fokuspunkter for lærernes udvikling til faggrupperne.

Konklusionen blev dog samtidig, at udviklingen af en fælles strategisk kompetenceplan var omkostnings- og planlægningstung. Nogle havde også svært ved at acceptere, at den fælles satsning reducerer muligheden for individuelle valg.

En fælles kompetenceudviklingsstrategi skal løbende tilpasses nye krav og udfordringer, hvilket de er helt klar over på Ordrup Gymnasium. Den fælles kompetenceudviklingsstrategi er derfor indarbejdet i skolens kvalitets- og evalueringsplan.

Ledertalenter skal understøttes og udvikles

Silkeborg Gymnasium​ erkendte man, at der blandt lærerne var en del, der ønskede ledelsesmæssige udfordringer. Man iværksatte derfor et udviklingsforløb om projektledelse. 

Resultatet er, at mange har fået indblik i projektledelse samt organisatoriske forhold, og de har derigennem fået mod på at påtage sig ansvar og ledelse i dagligdagen som tovholdere på projekter eller som teamkoordinatorer. Fremadrettet arbejder skolen med at udvikle en rolle for de uddannede projektledere, som skal fungere som projektledere for de nye klasser og fx sikre at studieretningssamarbejdet fungerer, og at undervisningen evalueres.

​Oversigt over projekter om kompetenceudvikling

Skole​Projekttitel​Kontaktperson​Rapport
​Brøndby Gymnasium​Kompetenceudviklingsstrategi for BG​Sanne Midtgaard, sm@brondby-gym.dk Ja​
​Nakskov Gymnasium og HF​Kompetenceudviklingsplan og videndeling​Michael Levy Bruus, lb@nakskov-gym.dk tlf.: 5491 4303
Ja
​Ordrup Gymnasium​Fremtidens kompetenceudviklingspolitik på Ordrup Gymnasium​Karin Møller Nielsen, karin.nielsen@ordrup-gym.dk  ​Ja
​Sankt Annæ Gymnasium, Slagelse Gymnasium og HF og Århus Statsgymnasium​Fremtidens lærer: Studieretningslæreren​Mette Trangbæk Hammer, mtrangbaek@gmail.com​Ja
​Silkeborg gymnasium​Identifikation, understøttelse og udvikling af ledertalenter i lærerkollegiet​Tina Riis Mikkelsen, tm@silkeborg-gym.dk ​Ja
​Tårnby Gymnasium & HF​Forsøg med læringscirkler​Birgit Riedel Langvad, BR@tgy.dk​​Nej
HF-Centret Efterslægten​Efteruddannelse og kompetenceudvikling på HF-Centret Efterslægten​Anne Frausing, af@hfc.dk​ Ja

Emner: Arbejdsmiljø; attraktive arbejdspladser
Interessent: