Kommunikér målrettet

 
 
Flere af de støttede projekter valgt at benytte sig af ved at fokusere på at skabe en god kommunikationsstruktur og -kultur.

​​​​​​​​​​Over halvdelen af lærerne på de gymnasiale uddannelser efterspurgte ifølge COWI-rapporten, som blev lavet forud for projekt Attraktive Arbejdspladser, mere klar kommunikation. 

Gode råd fra skoleprojekterne

Tag udgangspunkt i lærernes vidensbehov

Herlev Gymnasium og HF har arbejdet målrettet på at forbedre den interne kommunikation med et særligt fokus på at kommunikere modtagerorienteret og tage udgangspunkt i lærernes ønsker og behov. Fx har skolen omstruktureret Lectio, så strukturen er tilpasset alle de situationer, hvor man som lærer har brug for informationer.

Skab struktur

Både Gefion Gymnasium og Herlev Gymnasium og HF har arbejdet med at omstrukturere og forenkle Lectio. På mange skoler bruges Lectio til skemaændringer, beskeder og som arkiv for en række informationer og dokumenter. 

Herlev Gymnasium og HF har omstruktureret mappestrukturen, så det er gennemskueligt, hvor man finder forskellige informationer. Det skaber et bedre overblik, og gør informationerne mere tilgængelige.

Saml de ugentlige informationer ét sted

Beskeder kan komme mange steder - i dueslag, på opslagstavlen, i Lectio, på mail, i ugebrev osv. Det kan være forvirrende og tidskrævende at skulle holde øje med beskeder mange forskellige steder. Ved at samle informationerne et sted, bliver det lettere og mindre tidskrævende at holde sig opdateret. 

Herlev Gymnasium og HF ​efterspurgte lærerne bedre styring af de forskellige kommunikationskanaler. Derfor besluttede skolen at gøre det elektroniske ugebrev til primær informationskilde. Fx vedhæfter skolen nu mails som bilag til ugebrevet i stedet for at sende dem ud pr. mail.

Lav et årshjul

Et årshjul er en oversigt over skoleårets fastlagte aktiviteter. Det kan være et godt redskab til at få overblik over, hvornår man skal begynde at forberede fx terminsprøver eller studieturen. Gladsaxe Gymnasium bruger årshjulet til at skabe overblik og som redskab til tidsstyring ved større begivenheder og arrangementer. 

Det er samtidig en måde at skabe medindflydelse på. Med årshjulet kan lærere se, hvornår de har mulighed for at få indflydelse, fordi det bliver synligt, hvornår og hvor forskellige beslutninger tages.

Afhold idécafe

Gladsaxe Gymnasium har udviklet en idécafe, hvor hver cafe har et nyt tema der diskuteres. Lærerne kan komme til idécafe, hvor de sammen kan udvikle og udveksle ideer til, hvordan de kunne gøre noget anderledes på skolen. På den måde får alle lærere mulighed for medindflydelse og for at påvirke fx skolens arrangementer.

Gennemskuelige beslutningsstrukturer

Et af de tilbagevendende temaer i mange af projekterne er medindflydelse. Hvordan sikres lærerne medindflydelse? Kommunikation kan være nøglen til at sikre denne medindflydelse ifølge Gefion Gymnasium. Her er der fokus på at få afklaret rollefordelingen og skabe et overblik over skolens beslutningskompetencer. Dette samme har man arbejdet med på Herlufsholm Skole​.

Herlev Gymnasium og HF har man vendt oversigten om så den i stedet tager udgangspunkt i videns-behovet: Hvem spørger jeg, hvis jeg vil vide noget om IT og AV?​

​Oversigt over projekter om kommunikationskanaler og ​-kultur

​Skole ​Projektitel ​Kontaktperson ​Rapport
​Gefion Gymnasium​Gefion Gymnasium. Klar oraganisation og kommunikation som vej til indflydelse​Susanne Rydahl Torp, mail: srt@gefion-gym.dk
Ja
​Gladsaxe Gymnasium​Kommunikation og indflydelse​Lene Rønnest, roennest@get2net.dk Tlf.: 3314 3389​Nej
​Herlev Gymnasium og HF​Intern kommunikation - kortlægning og strategidannelseJakob S. D. Hoffmann
j-s-h@tiscali.dk
Ja
​Herlufsholm skole​Rolle-Dialogforum​Susanne Geisler, mail: sge@herlufsholm.dk  ​Ja
​Grenaa Gymnasium​Den interne kommunikation på Grenaa Gymnasium​Sune Kurdahl , sk@grenaa-gym.dk tlf.: 2845 3008 ​Nej
​Hjørring Gymnasium ​Klar kommunikation og ejerskab til beslutningerne på Hjørring gymnasium og HF​Lars Høgh, LH@hj-gym.dk​Nej
​Tårnby Gymnasium & HF​Forsøg med læringscirkler​Birgit Riedel Langvad, BR@tgy.dk​Nej
​Svendborg Erhvervsskole​”Strategisk anliggende – et fælles anliggende – eller…”?​Jerry Rune, jru@svend-es.dk
Ja
​Randers HF & VUC​Viden der virker​Bertel Pedersen og Henrik Nygaard, bp@randershfvuc.dk ny@randershfvuc.dk​Nej
​Horsens Statsskole ​Teamledelse, anderkendelse og kommunikation i organisationen ​Liv Tind Hauch, lt@hs-gym.dk​Nej

 

Emner: Arbejdsmiljø; attraktive arbejdspladser
Interessent: