Indretning af arbejdspladser på skolen

 
 
De fysiske rammer kan have en positiv effekt på samarbejde og videndeling. Indretning skal tage højde for forskellige behov.

​​​​​​​​I COWI-undersøgelsen, som var startsskuddet til projekt Attraktive Arbejdspladser, pegede lærerne på, at de fysiske rammer har en væsentlig selvstændig betydning for lærernes syn på deres arbejdsplads.

GL har også sat yderligere fokus på indretningen af arbejdspladser til lærerene og sammen med andre underviserorganisationer udviklet en inspirationguide​

Gode råd fra skoleprojekterne​

  • Faste arbejdspladser og gode fysisk rammer i form af fx grupperum kan have en positiv effekt på samarbejde og erfaringsudveksling
  • Faste arbejdspladser skal være en kombination af stillerum med ro til koncentration og lokaler velegnet til at holde møder
  • Indretningen skal tage højde for fralægningsplads, fx hylder eller skabe til den enkelte lærer
  • Lærerværelset skal være multifunktionelt og fungere som fx mødelokale, frokostrum og pauserum

Hvad kan arbejdspladserne bruges til?

Ifølge lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord, har lærerjobbet udviklet sig gennem årene til at indeholde elevvejledning, lektiecafé, teamsamarbejde og vidensdeling. Disse opgaver øger for nogle lærere behovet for lokaler med faste arbejdspladser.

Lærerne på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord gav udtryk for at arbejdspladserne primært skal bruges til:

  • Forberedelse
  • Kollegial sparring
  • Opgaveretning

Allerød Gymnasium gik man meget konkret til opgaven, og i dag står en ny tilbygning klar med både individuelle arbejdspladser, mindre mødelokaler til vejledning af elever samt større mødelokaler til fx teamsamarbejde.

​​Kollegial sparring og samarbejde

Når faggrupperne udveksler faglige og pædagogiske ideer samt materialer, understøtter det samarbejdet inden for studieretningerne og de nye krav, der er kommet sammen med reformen i forhold til formidling og faglige samspil.  Hvis skolen udvikler gode fysiske rammer og etablerer faste arbejdspladser med en fleksibel indretning, kan det fremme denne vidensdeling blandt lærerne.

Vordingborg Gymnasium og HF har man, i relation til projektet om anerkendelse, arbejdet med faciliteterne for faggruppemøder, og skolen er udstyret med arbejdsrum for faggrupperne. 

En yderligere gevinst er, at også de sociale relationer blandt lærerne kan udvikle sig positivt og medvirke til et velfungerende arbejdsmiljø, hvor trivsel og gensidig anerkendelse er centrale begreber.

Udvikling af lærerværelset

Mange lærere bruger også meget tid på lærerværelset hvor de afholder personalemøder og teammøder.

Herlufsholm Skole​ har SU og rektor besluttet at inddrage en konsulent som skal hjælpe med at indrette lærerværelset på en multifunktionel måde:

  • Som "pauselokale" hvor man kan slappe af mellem timerne
  • Som kantine
  • Som mødelokale​

Oversigt over projekter om fysiske arbejdspladser på skolen

​​Skole Projektitel ​Kontaktperson ​​Rapport
​Allerød ​Gymnasium​Lad lærerne få ro og rum til deres arbejde​Colin Cessford, c_cessford@hotmail.com ​Ja
​Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord​Faste arbejdspladser betydning for forholdet mellem arbejdsliv og fritid​​Vibeke Johnsen og Ivar Ørnby, vtj@esh.dk og ILOE@knord.dkJa
​Herlufsholm skole​Rolle-Dialogforum​Susanne Geisler, mail: sge@herlufsholm.dk ​Ja
​Risskov Gymnasium​Attraktive lærerarbejdspladser: God planlægning – fælles og individuelt​Gitte Horsbøl, gh@risskov-gym.dk ​Nej
​Vordingborg Gymnasium & HF​Hvilken form for anerkendelse efterspørger lærerne på Vordingborg Gymnasium & HF?...​Mette Abildgaard, ma@vordingborg-gym.dk Ja

​ 

Emner: Arbejdsmiljø; attraktive arbejdspladser
Interessent: