Anerkendelse

 
 
Gensidig respekt, accept, værdsættelse, tolerance og humor er nøgleord i arbejdet med anerkendelse.

​​​​​​I medlemsundersøgelsen​, som blev lavet forud for projekt Attraktive Arbejdspladser, efterlyste lærerne generelt større anerkendelse og påskønnelse af arbejdet. 39 % af de adspurgte pegede på forbedringspotentiale inden for anerkendelse.

Gode råd fra skoleprojekterne

​Hvad er anerkendelse?

Det kan være svært at definere, hvad anerkendelse præcist er. Erfaringerne fra projekterne viser, at anerkendelse kan opfattes som tredelt; anerkendelse fra kolleger, anerkendelse fra ledelsen og anerkendelse fra elever. På Vordingborg Gymnasium og HF peger lærerne på nøgleordene: gensidig respekt, accept, værdsættelse, tolerance og humor.

Vær sammen med kollegerne om andet end skolearbejde

Både på Aurehøj GymnasiumViborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium har projekterne resulteret i studieture for lærerne, hvor rammerne for den almindelige hverdag blev brudt. Det er vigtigt at være sammen med kollegerne om andet end normalt skolearbejde, da det giver mulighed for at lære hinanden bedre at kende og derigennem udvikle et bedre samarbejde. Netop samarbejde, vidensdeling og det at lytte til hinanden defineres på Vordingborg Gymnasium og HF og Middelfart Gymnasium som nøgleord for kollegial anerkendelse. Som led i denne dialog er det, ifølge lærerne på Aurehøj Gymnasium, også i orden at give kritiske kommentarer.​

En anerkendende ledelse kræver synlighed og løbende dialog

Den anerkendende ledelse hænger i høj grad sammen med kommunikationen mellem ledelse og lærere. På Vordingborg Gymnasium og HF ønsker nogle lærere, at ledelsen er synlig og tydelig i sin vurdering af lærerne. MUS kan således også være et kommunikationsværktøj for ledelsen, hvor ledelsen får mulighed for at gå i dialog med den enkelte lærer. 

Vordingborg Gymnasium og HF og Viborg Handelsgymnasium har ændret MUS-skemaet, så det i højere grad sætter fokus på anerkendelse og den enkelte lærers udvikling set i forhold til skolen.

På Viborg Handelsgymnasium er det besluttet, at ledelsen skal overvære undervisningen hos alle lærere mindst en gang om året. Dette skal følges op af en konstruktiv samtale med den pågældende lærer.

Medarbejderne kan også selv bidrage til den gode ledelse ved at formidle deres behov til ledelsen på en konstruktiv måde ifølge Aalborg Handelshøjskole. På denne måde sættes tovejskommunikation i centrum for anerkendelse. Læs mere om Attraktive Arbejdspladser projekter med fokus på kommunikation her.

Anerkendelse fra elever var ikke i fokus

I COWI-undersøgelsen peger 33 % af lærerne på, at de ikke i særlig høj grad får anerkendelse fra eleverne. Dette afspejler sig dog ikke i projekterne. På Vordingborg Gymnasium og HF viser en spørgeskemaundersøgelse, hvor to-tredjedele af lærerne deltog, omvendt, at 90,9 % af lærerne føler sig anerkendt af eleverne. Fokus har i højere grad været på at udvikle forholdet mellem kolleger samt mellem lærere og ledere.

Oversigt over projekter omkring anerkendelse

Skole Projektitel K​ontaktperson R​apport
Aurehøj GymnasiumGensidig anerkendelseMarianne ​Zibrandtsen, mz@aurehoej.dk, Tlf 3965 4545 Ja
Horsens StatsskoleTeamledelse, anerkendelse og kommunikation i organisationenLiv Tind Hauch, 
lt@hs-gym.dk
Nej
Middelfart Gymnasium og HF-kursusSlip anerkendelsen løs

Christian Alnor,

CA@mail-mg.dk  

Ja
 
Thisted Gymnasium & HF-kursus
Rammer for indflydelseAnja Merrild Knudsen, 
ak@thisted-gymnasium.dk  
Ja
Viborg HandelsgymnasiumAnerkendelse og anerkendende kommunikation som indsatsområdeBo Fredsgaard, 
bofr@mercantec.dk​
Ja
Viborg Tekniske GymnasiumAnerkendelse og arbejdsglædeMads Schmidt Haagensen, mash@viborgtekniskegymnasium.dk Ja
Vordingborg Gymnasium & HFHvilken form for anerkendelse efterspørger lærerne på Vordingborg Gymnasium & HF?Mette Abildgaard, ma@vordingborg-gym.dk Ja

 

 

Emner: Arbejdsmiljø; attraktive arbejdspladser
Interessent: