Valg og anmeldelse af ny arbejdsmiljørepræsentant

Formular
 
Antallet af AR fastsættes af arbejdsgiver i samarbejde med de ansatte. Alle ansatte skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter.

​​​​​​​​​​​Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Valg af arbejdsmiljørepræsentant (AR) sker i henhold til arbejdsmiljøloven og bekendtgørelse om samarbejde ​om sikkerhed og sundhed, nr. 1181 af 15. okto​ber 2010. Antallet af AR fastsættes af arbejdsgiver i samarbejde med de ansatte og skal endvidere fastsættes, således at alle ansatte kan komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentanter.

Det vil være naturligt at følge samme regler (tidsfrister/opstilling/anmeldelse m.m.) som ved valg af tillidsrepræsentanter.

 

Anmeldelse af arbejdsmiljørepræsentant

Valget af arbejdsmiljørepræsentant skal anmeldes over for arbejdsgiveren. Dette sker af den organisation, som arbejdsmiljørepræsentanten er medlem af.

Det er derfor vigtigt, at GL får besked om valget af arbejdsmiljørepræsentant. Foretag anmeldelsen her.

Læs mere om valg/anmeldelse af AR her​​​​.​​

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant