Undersøgelse: Stress blandt gymnasielærere går ud over kvaliteten i undervisningen

Pressemeddelelse
 
For eleverne er det afgørende, at lærernes stressniveau sænkes. Stressede lærere har i langt mindre grad mulighed for at holde kvalitetsniveauet højt.

​​10% af gymnasielærerne er i høj grad eller i meget høj grad stresset i hverdagen, viser ny undersøgelse, foretaget af Akademikerne (AC) blandt akademikere, herunder gymnasielærere. Kvindelige gymnasielærere er i højere grad end deres mandlige kolleger stressede, og det er arbejdet, som er den væsentligste kilde til stressen.

Flere gymnasielærere end gymnasieledere er stressede, og der er også flere gymnasielærere end -ledere, som opfatter arbejdspladsen som præget af stress.

Generelt er det således, at desto bedre det psykiske arbejdsmiljø opleves, desto mindre stressede bliver lærerne.

   Desto bedre det psykiske arbejdsmiljø opleves, desto mindre stressede bliver lærerne.

Tydelig sammenhæng mellem stress og produktivitet og kvalitet

Det kan betale sig at forebygge stress og løse problemer med stress på en god måde. AC-undersøgelsen viser nemlig, at produktiviteten er 39% højere for gymnasielærere, der i meget lav grad eller slet ikke er stressede, i forhold til gymnasielærere, der i høj grad er stressede.

For eleverne er det helt afgørende, at lærernes stressniveau sænkes. 2 ud af 3 gymnasielærere finder, at de kan udføre deres arbejdsopgaver med en forsvarlig faglig kvalitet, mens stressede lærere i langt mindre grad har mulighed for at holde kvalitetsniveauet højt.

Gode ledere gør ikke stress til et individuelt problem

Kun 10% af gymnasielærerne oplever, at der gøres tilstrækkeligt for at forebygge stress, og når stress opstår, oplever lærerne på 30% af arbejdspladserne, at problemet med stress gøres individuelt. Undersøgelsen understreger, at gode ledere i mindre grad gør stress til et individuelt problem.

Undersøgelsen viser i øvrigt, at 37% af gymnasielærerne alt i alt synes, at de har en god nærmeste leder, mens 22% kun i lav, i meget lav grad eller slet ikke har en god nærmeste leder. Hvis nærmeste leder opfattes som god, er lærerne mindre stressede. 45% af gymnasielærerne oplever i lav, meget lav grad eller slet ikke, at deres leder er fagligt klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø. Kun 15% af gymnasielærerne finder, at deres leder i høj eller meget høj grad er fagligt klædt på til at håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Heraf følger – viser undersøgelsen – at hvis ledelsen er klædt på til at håndtere stress, oplever lærerne en mindre stresset hverdag.

Undersøgelsens resultater overrasker mig i og for sig ikke, men jeg synes alligevel, at det er tankevækkende, hvor meget ledelsen kan gøre for at mindste lærernes stress til gavn for elevernes undervisning,

siger GL-formanden Annette Nordstrøm Hansen.

Vi har sat det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen sammen med kvaliteten i kerneopgaven i projekt professionel kapital. AC-undersøgelsen bekræfter mig i, at det er en helt rigtig strategi. Der er behov for en samlet indsats i sektoren, hvor vi sammen sætter fokus på kvaliteten i undervisningen og lærernes arbejdsmiljø. Jeg synes også, at det er sigende, at det i højere grad er lærerne end lederne, der oplever stressen på arbejdspladsen. Vi er nødt til at have en tæt dialog mellem ledere og lærere, så der er enighed om, hvad det er nødvendigt at gøre noget ved, også så vi gør stress til kollektivets og ikke den enkelte lærers problem,

slutter Annette Nordstrøm Hansen.

 

Emner: Arbejdsmiljø; Stress
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant; Tillidsrepræsentant