Samarbejdsrelationer og social kapital

 
 
Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestene på en god arbejdsplads.

Samarbejdsrelationer og social kapital

Et godt samarbejde og en oplevelse af tillid og retfærdighed er hjørnestenene i social kapital – som kan være med til at skabe en god arbejdsplads.

Hæftet 'Stærke samarbejdsrelationer' giver en introduktion til arbejdet med samarbejdsrelationer og er specielt rettet mod medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøgrupper på skoler og uddannelsesinstitutioner.

Hæftet er en del af hjemmesiden www.stressfrihverdag.dk, som rummer en lang række andre materialer om bl.a. fusioner, forandringsprocesser, arbejdet med relationel koordinering og meget mere.

Hæftet og hjemmesiden er udarbejdet af BrancheArbejdsMiljørådet Undervisning & Forskning.

 

Læs også om professionel kapital

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant