Snublefare i undervisningslokaler

Inspirationsmateriale
 

​​​​Ledninger i gangarealerne i undervisningslokaler er desværre helt almindeligt, og der er risiko for, at lærere eller elever falder over ledningerne og kommer til skade.​

Snublefare.jpg

GL's arbejdspladsudvalg har derfor bedt Arbejdsmiljøhuset om at kortlægge problemet og komme med løsningsforslag. Du kan downloade rapporten her: Snublefare i undervisningslokaler.pdf

​Hovedbestyrelsen opfordrer til, at skolernes samarbejdsudvalg eller arbejdsmiljøorganisation drøfter problemet og udarbejder en handlingsplan for at minimere snublefare på skolen.


​​
Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant; Tillidsrepræsentant