Optagelse af undervisning

 
 

En elev må ikke optage din undervisning uden din viden og dit samtykke. Dette følger af straffelovens § 264 a, hvorefter man kan blive straffet for at fotografere eller optage en person på et ikke frit tilgængeligt sted. Eksempelvis et klasselokale. 

Det kan være en meget ubehagelig oplevelse at blive optaget med billede/lyd i undervisningen, uden at man er klar over det og ikke har givet tilladelse til det. GL anbefaler derfor, at skolerne sikrer tilstrækkelig information til eleverne, herunder hvilke konsekvenser overtrædelser kan få.

​Læs mere på Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejdes hjemmeside.

 

 

 

 

 Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant