Optagelse af undervisning

 
 

Hvis ikke du som lærer forbyder optagelse af din undervisning – eller skolens retningslinjer gør det – må elever gerne optage undervisningen til privat brug. Eleverne må dog aldrig dele lyd- og billedoptagelser med andre, uden at du som lærer har givet dit samtykke. Det fremgår af reglerne om databeskyttelse og ophavsret. 

Det kan være en meget ubehagelig oplevelse at blive optaget med billede/lyd i undervisningen, uden at man er klar over det og ikke har givet tilladelse til det. GL anbefaler derfor, at skolerne udarbejder retningslinjer, der generelt forbyder optagelser af undervisning uden lærerens samtykke. Retningslinjerne bør også indeholde information om, hvilke konsekvenser overtrædelser ​vil få for eleverne.

GL opfordrer til, at emnet drøftes i skolens samarbejdsudvalg. 

Hvis skolerne ikke har fastsat retningslinjer, har den enkelte lærer den pædagogiske ledelsesret og kan beslutte, om undervisningen må optages. 

Det er GL's anbefaling, at eleverne får klar besked om, hvad der gælder, uanset om der er fastsat retningslinjer fra skolens side, eller det er den enkelte lærer, der træffer beslutning om optagelse. 

Læs mere på Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejdes hjemmeside.

 

 

 

 

 Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant