Arbejdsmiljømæssige krav til lærerarbejdspladser

 
 
Hvis gymnasielærere bliver mødt med et krav fra ledelsen om øget tilstedeværelse på skolen, skal de have en arbejdsplads, der lever op til arbejdsmiljølovens krav.

​​​​​​​​​​​​​Hvis lærerne på det almengymnasiale område (stx og hf) og det erhvervsgymnasiale område (hhx og htx) bliver mødt med et krav fra ledelsen om øget tilstedeværelse på skolerne, skal lærerne have en lærerarbejdsplads, der lever op til arbejdsmiljølovens krav. I det følgende gives en oversigt over links til Arbejdstilsynets vejledninger, som beskriver hvordan man kan leve op til reglerne i arbejdsmiljøloven og i bekendtgørelserne vedrørende indretning af arbejdspladser.

Arbejdsrum på faste arbejdssteder
At-vejledning A.1.11
Vejledningen giver et overblik over krav til faste arbejdssteder, samt henviser videre til mere udførlige beskrivelser. Vejledningen oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte, herunder om arbejdsrummets størrelse, krav til overflader på vægge, lofter og gulve, krav om dagslys, udsyn mv.

At-vejledning A.1.9
Vejledningen oplyser om reglerne for faste arbejdssteders indretning. På arbejdsstedet skal der være toilet, håndvask, spiseplads, hvis der er spisepauser under arbejdet, med adgang til forsvarlig opbevaring af medbragt mad og drikke og adgang til frisk drikkevand mv.

Arbejdspladsens indretning og inventar
Vejledning A1.15
Vejledningen oplyser om reglerne for faste arbejdssteders indretning. Der skal være tilstrækkelig plads til nødvendigt inventar som f.eks. stole og borde – og tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan udføre deres arbejdsopgaver på forsvarlig vis. Arbejdsborde, stole mv. skal passe til den person, der bruger dem. Hvis flere personer skal bruge det samme inventar, skal inventaret i fornødent omfang være indstilleligt. Kravene til arbejdspladsen gælder, hvis medarbejderen arbejder ca. 1-2 timer dagligt ved arbejdspladsen.

Skærmarbejde
At-vejledning D.2.3
Vejledningen beskriver yderligere krav til indretning af en arbejdsplads, hvis der anvendes computer, herunder om krav til mus og tastatur, arbejdsbord, stol, skærmbriller mv. De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en ikke ubetydelig del af arbejdstiden arbejder ved en skærm. Som tommelfingerregel gælder de særlige bestemmelser, når den enkelte medarbejder så godt som hver arbejdsdag arbejder ved en skærm i ca. to timer eller mer​e.

Hvis medarbejderen bruger en bærbar computer regelmæssigt og mere end ca. 2 timer næsten hver arbejdsdag på den faste arbejdsplads, skal computeren opfylde de samme indretningskrav, som gælder for stationære computere efter de særlige bestemmelser.

Brugeren skal bl.a. kunne stille tastaturet skråt, og det skal kunne skilles fra skærmen. Det kan fx ske ved tilkobling af ekstra tastatur og mus.

Akustik i arbejdsrum
At-vejledning A.1.16
Vejledningen handler om, hvordan Arbejdstilsynet vurderer de akustiske forhold i et arbejdsrum, herunder om forholdene er tilfredsstillende.

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder​
At-vejledning A.1.12
Vejledningen handler om, hvilke temperaturer der må være i arbejdsrum på faste arbejdssteder, og om hvordan arbejdsgiverne kan leve op til kravene.

Kunstig belysning
At-vejledning A.1.5
Vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav til kunstig belysning på faste arbejdssteder. Vejledningen indeholder endvidere retningslinjer om forhold, der har betydning for god belysning.

Indeklima
Vejledning A.1.2
Vejledningen handler om årsagerne til dårligt indeklima, og hvad man kan gøre for at forhindre det.

Ventilation
Ve​jledning​en beskriver bl.a., at ethvert arbejdsrum skal have tilstrækkelig tilførsel af frisk luft uden generende træk.

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser
Vejledni​ng om arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant