Ingen kan overskue et helt år!

GL nyhedsbrev
Af Annette Nordstrøm Hansen - GL Mener - i Gymnasieskolen, november 2016
Kombinationen af skæv arbejdsbelastning og manglende gennemsigtighed skaber dårlige arbejdsforhold,  især for mindre erfarne lærere.

Det er uacceptabelt, når gymnasielærere knokler uden mulighed for at kunne gennemskue, hvor meget de skal, og hvor meget de må arbejde. Gymnasielærere har en årsnorm, hvor der er brug for håndtag og gennemskuelighed, fordi ingen kan overskue en skæv arbejdsbelastning, fordelt over et helt arbejdsår.

 

Det dokumenterer GL's medlemsundersøgelse, som bl.a. viser, at mange lærere ikke ved, hvilke opgaver de skal løse på hvilket niveau. De efterspørger forståeligt nok transparens og legitimitet. En lærer udtrykker i medlemsundersøgelsen om de løbende dialogsamtaler:
 
"Jeg var noget forbavset over, at rektor kunne fortælle mig at "du har 70 timer i overskud", et tal som jeg på ingen måde havde mulighed for at forstå eller kontrollere. Ledelsens arbejdstal er skjult for de ansatte, og dette er meget utilfredsstillende."

Hvis ledelsen arbejder med planlægningstal, er det nødvendigt at lægge dem frem og i løbet af året have en dialog med den enkelte lærer om eventuelt at tilpasse opgaverne. I sidste nummer af Gymnasieskolen blev en rektor citeret for at sige: "Hvorfor skulle vi ikke være åbne? Vi har intet at skjule." Det er en central pointe. Gennemsigtighed vanskeliggør mytedannelse og skaber et bedre arbejdsklima.

Ud over gennemskuelighed er fællestræk for svarene i medlemsundersøgelsen, at medlemmerne efterspørger tillid, retfærdighed og bedre samarbejde mellem ledelse og lærere. Endvidere efterlyser lærerne en mere jævn fordeling af arbejdsopgaverne hen over året.

Kombinationen af skæv arbejdsbelastning og manglende gennemsigtighed skaber dårlige arbejdsforhold,  især for mindre erfarne lærere. Erfarne lærere har lettere ved at gennemskue, hvor lang tid man med rimelighed kan bruge på fx en SRP-opgave end en lærer, der aldrig har prøvet det før.

Både på den enkelte skole og ved overenskomstforhandlingerne vil vi arbejde for, at der er gennemsigtighed og retfærdighed i opgavefordelingen. Hemmelighedskræmmeri går både ud over kvaliteten i undervisningen og over den enkelte lærer. Det må vi stå sammen om at forklare ledelser og arbejdsgivere.

GL's repræsentantskab vil den 28.-29. november drøfte resultaterne af medlemsundersøgelsen, samt hvordan man på den enkelte skole kan arbejde for gennemsigtighed, og hvordan vi kan adressere denne problemstilling ved OK18.​

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant