Indretning af arbejdspladser til lærere

 
 

​​​​​Gode fysiske rammer er afgørende, når gymnasielærere skal levere undervisning af høj kvalitet. Derfor har GL i samarbejde med bygherrerådgivervirksomheden Bascon a/s og de øvrige underviserorganisationer udarbejdet en inspirationsguide.

Inspirationsguiden skal gerne danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse og gymnasiale lærere om, hvordan man på den enkelte skole eller det enkelte kursus kan indrette arbejdspladser og skabe et godt fysisk arbejdsmiljø.

INSPIRATIONSGUIDE.jpg 

Inspirationsmaterialet er inddelt i fire afsnit med hvert sit tema:

  • I en Procesguide giver vi råd til, hvordan man praktisk kan gribe det an, når man indretter nye arbejdspladser eller ændrer dem, man har.
  • I Indretningsprincipper præsenteres forskellige indretningsmuligheder, der kan understøtte undervisernes kerneopgave.
  • I Eksempler viser vi med billeder og tekst, hvordan forskellige skoler konkret indretter sig.
  • I Lovkrav gennemgås de krav, der gælder for arbejdspladser, og vi henviser til den relevante arbejdsmiljø- og byggelovgivning.

Vi håber, at materialet vil gøre det lettere for skolerne at udvikle og skabe gode fysiske rammer omkring undervisernes arbejde.​​​​

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant