AR-nyt: Arbejdsmiljøseminar og -uddannelse, pas på dig selv og kollegerne

AR-nyt
 
Nyhedsbrev sendt til arbejdsmiljørepræsentanter, september 2017

Arbejdsmiljøseminar 2018

Gymnasieskolernes Lærerforening afholder i samarbejde med Danske Gymnasier endnu et arbejdsmiljøseminar for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i den danske gymnasieskole.

Seminaret kommer til at foregå på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg den 15.-16. januar 2018.

Arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen vil sætte fokus på stress under hele seminarets første dag. Under overskriften "STOP stress og skab resultater i fællesskab" vil hun forsøge at give arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Udgangspunktet er, at stress er et komplekst fænomen, der ikke kan løses af den enkelte alene – men kræver samarbejde. Malene Friis Andersen vil fortælle, hvad fænomenet stress egentlig er, og hvorfor og hvordan det opstår i det moderne vidensarbejde. Deltagerne vil desuden få indgående kendskab til en fasemodel, der beskriver fem faser fra optimal trivsel og effektivitet til udbrændthed og langvarigt sygefravær. På seminaret præsenteres og diskuteres, hvilke handlinger de fem faser kalder på hos arbejdsmiljørepræsentanten og ledere hver især og i fællesskab i samarbejde med den øvrige organisation. Endelig ses der på tilbagevenden til arbejde efter en stresssygemelding.
Deltagerne skal løbende arbejde med en handlingsplan, der øger sandsynligheden for, at de gode ideer overføres til praksis.

Du kan allerede nu tilmelde dig seminaret. Det koster 3.800,- kr. at deltage i arrangementet (3.000,- kr. uden overnatning).

Læs mere og tilmeld dig her.

 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Hvis du er ny arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder, skal du gennemføre den obligatoriske basis-arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage. Har du en ny arbejdsmiljøleder, så giv ham/hende dette nyhedsbrev.

Datoerne for uddannelsesforløbene rettet mod gymnasieskolerne er:

Efterår 2017: 3.-5. oktober 2017
Tilmeldingen er lukket

Forår 2018: 13.-15. marts 2018
Tilmeldingen er åben. Få ledige pladser!

Efterår 2018: 2.-4. oktober 2018
Tilmeldingen er endnu ikke åben, men sæt kryds i kalenderen

Alle kursusforløb foregår på Severin Kursuscenter i Middelfart. Tilmelding sker gennem GL-E.

BAR U&F flyttes til BFA – Velfærd og Offentlig administration

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings (BAR U&F) arbejde har været målrettet ansatte inden for grundskolen, private skoler, det gymnasiale område, erhvervsskoler og højere læreranstalter.
I alt ca. 200.000 mennesker var gennem deres organisationer tilknyttet BAR U&F.

Fra årsskiftet 2017 blev der er indført en ny struktur for partssamarbejdet, hvor de 11 BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) er blevet nedlagt og fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) tog deres plads.

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for brancherne social og sundhed, finans/offentlig kontor og administration samt undervisning og forskning, som tilsammen omfatter cirka 860.000 ledere og medarbejdere. Samarbejdet i BFA tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven. BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. Du kan læse mere om BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration og hente materiale om mange arbejdsmiljøtemaer her.

Pas på dig selv og dine kolleger

Nedskæringerne på gymnasierne betyder, at der er færre lærere til at løse opgaverne. Samtidig med nedskæringerne skal gymnasiereformen implementeres. Det presser en del kolleger, og GL frygter, at der vil komme flere problemer med stress.
Derfor har GL udgivet pjecen "Pas på dig selv og dine kolleger" for at sætte øget fokus på arbejdsmiljøet og arbejdet med arbejdsmiljøet på skolerne.
Pjecen opfordrer til, at der bliver prioriteret på skolerne i forbindelse med gymnasiereformen, og den gør opmærksom på stressproblemet og opfordrer til, at man drøfter problemet på skolerne.
Det er vigtigt at være opmærksom på sig selv og på kollegerne - og at tale åbent om det, når vi ser tegn på stress, for stress er ikke et individuelt problem. Det er ledelsens og kollektivets ansvar at forebygge og tackle stress på arbejdspladsen bl.a. med et robust arbejdsmiljø.

Du kan læse mere om pjecen og downloade den her.

Er der afskedigelser på din skole?

Nedskæringerne har desværre allerede resulteret i afskedigelser på mange skoler.
Derfor har GL valgt at indgå i et samarbejde med AS3 Transition om en rammeaftale, der skal hjælpe skolerne til at sikre værdige afskedigelsesforløb.
Samarbejdsaftalerne betyder, at skolerne til reduceret pris kan benytte AS3's tilbud om rådgivning, krisehjælp og træning af ledere og medarbejdere i at gennemføre så ordentlige og værdige afskedigelser som muligt. Både af hensyn til den enkelte, men også af hensyn til at sikre at skolen kommer godt videre efter afskedigelserne.

Du kan læse mere om tilbuddet her. GL har en større tilbudspakke til medlemmer, der bliver afskediget, som du kan se her.

Professionel kapital

Rigtig mange skoler har efterhånden afdækket skolens professionelle kapital, og tilbagemeldingerne fra skolerne er gode. Afdækning af professionel kapital kan erstatte den psykiske del af skolens APV. En række skoler tester her i efteråret 2017 en fysisk APV i tilknytning til professionel kapital, og fra 2018 forventer vi, at skolen med konceptet kan afdække en hel APV. Tilmeldingsfrister i 2018 er 1. februar og 1. september. Læs mere her.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant