AR-nyt: Arbejdsmiljøet under Corona-nedlukningen

AR-nyt
 

​​Kære arbejdsmiljørepræsentanter,
Vi befinder os i en mærkelig tid i disse dage. Meget er vendt op og ned i det daglige arbejde, og det gælder også arbejdsmiljøet.

Indretning af hjemmearbejdsplads

Normalt er der regler for indretning af hjemmearbejdspladser. Den situation, vi befinder os i nu, er dog ekstraordinær og midlertidig. Det betyder, at Arbejdstilsynet ikke stiller krav til eller fører tilsyn med hjemmearbejdspladser i denne tid.

Alligevel skal I have et par gode råd til indretning af jeres (midlertidige) hjemmearbejdsplads. Rådene er inspireret af de krav, der under normale omstændigheder gælder for indretning af kontorarbejdspladser.

Indretning af hjemmearbejdspladsen er det muliges kunst lige nu. I er måske mange om pladsen derhjemme, og der er måske begrænset adgang til møbler og it-udstyr.

Skærm og tastatur

Det er ikke så sundt at arbejde på en bærbar computer i længere tid, da skærm og tastatur ikke kan indstilles selvstændigt i forhold til hinanden. Det betyder, at skærmen ofte kommer for tæt på og sidder for lavt.

Hvis man har et eksternt tastatur, er det derfor en god ide at benytte det. Den bærbare computer sættes op på et par bøger eller lignende, så højden på skærmen er sådan, at blikket rammer overkanten af skærmen, når man kigger lidt skråt nedad. For nogle vil teksten på skærmen blive for lille, da skærmen kommer lidt længere væk. Det kan derfor være en god ide at justere tekststørrelsen på skærmen.

Tastaturet placeres, så det er muligt at understøtte og hvile underarmene på bordet foran tastaturet. Dette er væsentligt for at undgå, at de små muskler i nakken er på konstant arbejde, men kræver dog en hvis borddybde.

Stolen

Stolen skal ideelt set være en kontorstol eller alternativt en spisebordstol. Det er svært at finde en sund arbejdsstilling i sofaen eller lænestolen. Stolen skal helst være af en sådan højde, at der er en 90 graders vinkel ved knæene, når begge fødder er placeret fladt i gulvet.

Bordet

Skal som ovenfor beskrevet helst have en dybde, der gør det muligt at hvile underarmene foran tastaturet på bordet. Bordhøjden skal ideelt set være sådan, at der er en 90 graders vinkel ved albuerne, når underarmene hviler på bordet foran tastaturet.

Det er godt at sikre benplads under bordet, printere, kasser osv. skal gerne flyttes.

Bord, stol, skærm og tastatur skal indstilles sådan, at man kan sidde og arbejde med ansigtet lige frem for sig og undgå drejet overkrop eller nakke.

Lys

Tilstrækkelig belysning kan være vigtig for at undgå, at man kniber øjnene sammen eller skyder hagen frem for at fokusere. Det mindsker risikoen for spændinger i nakken.

Pauser og bevægelse

Eksperter siger, at den bedste siddestilling er 'den næste' siddestilling. Det skyldes, at variation er meget centralt for at passe på sin krop under kontorarbejde. Det er derfor vigtigt at variere sine siddestillinger og at holde pauser og bevæge sig lidt. Det er noget af det positive ved, at man ind i mellem skal afbryde arbejdet for lige at hjælpe ungerne med skolearbejdet :o)

Du kan læse mere om indretning af arbejdspladsen her

Du kan finde inspiration til gode kontorøvelser her

Midlertidigt ændrede samarbejdsformer

I denne tid oplever I formentlig, at samarbejdsformerne på tværs af lærerkollegiet er ændrede.  It og virtuelle platforme er nu en mere central del af det daglige arbejde. For nogen er det ligetil, mens det for andre er en stor udfordring. Det er helt centralt, at I som kolleger og som arbejdsmiljørepræsentanter har en særlig opmærksomhed på dette og opfordrer til, at I i fællesskab får trukket på de kompetencer, der ligger i lærerkollegiet på tværs af fag og anciennitet. Det kan være en meget ubehagelig situation at stå i, når man er vant til at opleve sig selv som en dygtig lærer, men nu pludselig føler en stor utilstrækkelighed, fordi man er uerfaren udi det it-tekniske.

Med coronatid og nødundervisning ser dagligdagen meget forskellig ud for lærere. Nogle tumler med at finde ro og plads til undervisning og forberedelse hjemme blandt familien, mens andre vil opleve isolation og ensomhed. Det er vigtigt i denne tid at være særligt opmærksom på kolleger, der sidder alene og give dem et ring eller en ekstra mail. Hvis I som kolleger kommunikerer via fælles digitale platforme, er det ligeledes centralt at være opmærksom på, om der er kolleger, der ikke er med på disse platforme og kontakte dem på anden vis.

Prioritering

Det er en særlig tid, og vi kan ikke under disse omstændigheder forvente at nå det samme, som vi plejer. Der kan fx være afbrydelser, hvor man skal agere lærer for sine egne børn, der kan være uro i hjemmet, man har måske ikke de samme arbejdsredskaber til rådighed som normalt osv.

Det er derfor centralt at prioritere i sine opgaver (eventuelt i samarbejde med sin ledelse) og lave det, der er mest nødvendigt og udskyde det, der kan udskydes. Nogle vil have mulighed for direkte onlinekontakt med eleverne en stor del af tiden, mens andre har vilkår, der gør, at de ikke har samme mulighed og derfor må finde andre løsninger.

Tænk også over hvilke opgaver, der er mest koncentrationskrævende og planlæg dagen i forhold til dem. Det er med til at sikre mest mulig ro og færrest mulige afbrydelser under arbejdet. Der er stor risiko for, at man kommer til at føle sig utilstrækkelig, hvis man insisterer på at lave et stykke koncentrationskrævende arbejde under forhold, hvor det er umuligt at koncentrere sig.


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant