AR-nyt: Lærerarbejdspladser, tidsregistring, seminar mv.

AR-nyt
 
Inspiration til indretning af lærerarbejdspladser - Tid til forberedelse - seminar- login - AR-konference.

Inspiration til indretning af lærerarbejdspladser
Gode fysiske rammer er afgørende, når gymnasielærere skal levere undervisning af høj kvalitet. Derfor har GL i samarbejde med bygherrerådgivervirksomheden Bascon og de øvrige underviserorganisationer udarbejdet en inspirationsguide for indretning af lærerarbejdspladser. Se den her: http://sp2013.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Indretning-af-arbejdspladser-til-laerere.aspx

Tid til forberedelse
Ingen gymnasielærere er i tvivl om, at god undervisning kræver forberedelse. Bekendtgørelserne giver argumenterne – se dem her: http://www.gl.org/uddannelse/tid_forberedelse/Sider/default.aspx

Tak for et godt seminar den 25. september 2013 i Odense
Næsten 80 mennesker var vi samlet i Odense for at drøfte udfordringer i arbejdsmiljøet. På mødet fortalte Tine Holst om de nye samarbejdsregler. Har du lyst til at se hendes slides, kan du finde dem her: http://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/Ny%20samarbejdsaftale%202013.pdf

Tine blev spurgt om, hvorvidt rektors resultatkontrakt skal behandles i SU. Hun lovede at undersøge det, og svaret kommer her:

  • En resultatkontrakt/resultatlønskontrakt er bestyrelsens værktøj i forhold til den ansatte rektor. Bestyrelsens bevæggrunde for at udforme denne resultatkontrakt med givne mål er ikke genstand for SU-drøftelse.
  • De dele, der handler om hvilke resultater, der skal opnås, i en resultat(løns)kontrakt vil være genstand for en SU-drøftelse, hvis rektor selv skal komme med et oplæg til egen kontrakt. Oplægget skal drøftes i SU, inden kontrakten godkendes/besluttes af bestyrelsen. Dette følger af § 3, stk. 2.
  • Det er kun de for institutionen relevante dele af kontrakten, som skal drøftes i SU (dvs. ikke de personlige udviklingsmål eller lignende). Dette gælder også, efter at en bestyrelse har indgået en kontrakt med rektor. Dette følger af § 3, stk. 1 (arbejdspladsens forhold) og § 4, stk. 1 (relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold).
  • Når kontrakten er indgået, skal de relevante dele af kontrakten drøftes, jf. cirkulærebemærkningen til § 5, stk. 2.

På seminaret blev der talt om en kendelse fra professionshøjskolerne om ledelsens informationspligt, herunder at B-siden skal have materiale så tidligt, at de kan have en grundig drøftelse inden SU-mødet. Kendelsen kan I finde her:

http://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Documents/Kendelse%20om%20ledelsens%20informationspligt.PDF

Login på GL's nye hjemmeside
Hvis du endnu ikke har været logget ind på GL's nye hjemmeside www.gl.org, så skal du være obs på, at du skal skrive dit medlemsnummer (3-5 tal uden G foran) eller dit cpr-nummer eller den e-mail, du har modtaget denne mail på, i øverste linje i loginfeltet. Nederst skal du skrive den kode, du tidligere har valgt ved login på Mit GL. Hvis du aldrig har været logget ind på Mit GL, skal du anvende de sidste fire cifre i dit cpr-nummer.

Abonner på AR-konferencen på gl.org
I forbindelse med konverteringen fra GL's tidligere til den nye hjemmeside har det ikke været muligt at overføre abonnementer på konferencer. Vil du fremadrettet have en mail, når der er indlæg i AR-konferencen, skal du gå ind på konferencerne og oprette abonnement ved at klikke 'Giv mig besked' i højre side af skærmbilledet – over diskussionerne. Find AR-konferencen her: http://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/AR-debat/SitePages/Community-startside.aspx

Seminar om indretning af lærerarbejdspladser

Nohr-Con udbyder i samarbejde med GL, Danmarks Lærerforening og Bascon et seminar om indretning af lærerarbejdspladser den 10. december 2013 i Odense. (Pris 1995 kr.). Har det din interesse, kan du læse mere og tilmelde dig her: http://www.nohr-con.com/dk/courses/om_byggeri/indretning_af_arbejdspladser_til_undervisere/

 

Du får denne mail, fordi du i GL's system er registreret som AR.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant