AR-nyt: Arbejdsmiljøseminar, professionel kapital, grænseløst arbejde, lovpligtig AR-uddannelse

AR-nyt
 
Nyhedsbrev for AR december 2017

Sidste chance for tilmelding til Arbejdsmiljøseminar 2018

Gymnasieskolernes Lærerforening afholder i samarbejde med Danske Gymnasier endnu et arbejdsmiljøseminar for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere i den danske gymnasieskole.

Seminaret foregår på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg den 15.-16. januar 2018.

Arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen vil sætte fokus på stress under hele seminarets første dag. Under overskriften "STOP stress og skab resultater i fællesskab" vil hun forsøge at give arbejdsmiljørepræsentanter og ledere en fælles forståelse og konkrete redskaber til fremadrettet at arbejde endnu mere kvalificeret med at skabe trivsel, gode resultater og gode relationer på arbejdspladsen. Udgangspunktet er, at stress er et komplekst fænomen, der ikke kan løses af den enkelte alene – men kræver samarbejde.

Seminarets anden dag byder på en række workshops om temaer som organisatorisk robusthed og krisehåndtering samt oplæg fra Arbejdstilsynet og erfaringsudveksling om store og små udfordringer med det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø.

Du kan stadig nå at tilmelde dig seminaret, men det er ved at være sidste chance. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 21. december.
Det koster 3.800,- kr. at deltage i arrangementet (3.000,- kr. uden overnatning).

Læs mere og tilmeld dig her

Professionel kapital

124 gymnasier og VUC'ere har efterhånden afdækket deres professionelle kapital. Det er over halvdelen af alle landets skoler, og tilbagemeldingerne er gode.
Afdækning af professionel kapital kan erstatte den psykiske del af skolens APV.
En række skoler har i løbet af november-december 2017 testet et redskab udviklet af GL til afdækning af det fysiske arbejdsmiljø som supplement til professionel kapital. Samlet vil de to afdækninger leve op til kravene til en fuld APV.
Redskabet til afdækning af det fysiske arbejdsmiljø vil fra foråret 2018 blive tilbudt til skoler, der tilmelder sig en afdækning af den professionelle kapital. Tilmeldingsfrister i 2018 er 1. februar og 1. september. Læs mere her.

Fyraftensmøder om det grænseløse arbejde

GL inviterer til fyraftensmøde om det grænseløse arbejdsliv med Majken Blom Søefeldt den 27. februar i Fredericia, den 4. april i København og den 10. april i Aalborg.
De fleste mennesker vil gerne gøre deres arbejde godt. De investerer sig selv i arbejdet, er arbejdsomme og tager ansvar for, at arbejdet bliver udført ordentligt. Men hvornår er arbejdet udført godt nok?
Færre ressourcer og flere opgaver kan være en af forklaringerne på, at mange oplever, at arbejdet tager både energi og tid fra det private liv; at der er ubalance eller konflikt mellem arbejdsliv og privatliv.
Fyraftensmødet stiller skarpt på netop det grænseløse arbejde og ubalancen eller konflikten mellem arbejdsliv og privatliv.
Majken Blom Søefeldt er erhvervspsykolog og har siden 2001 arbejdet for at fremme trivsel og udvikling og for at forebygge stress, mistrivsel og sygefravær på offentlige og private virksomheder. Hun har bl.a. undervist på GL's seminar om arbejdsmiljø i 2016.
Fyraftensmøderne er gratis for GL's medlemmer, og du kan læse mere her:

Fredericia 27. februar 2018

København 4. april 2018

Aalborg 10. april 2018

Materiale om arbejdsmiljø

BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø – velfærd og offentlig administration udgiver jævnligt materiale, der kan bruges i arbejdsmiljøarbejdet. Både arbejdsgiver og arbejdstager er repræsenteret i branchefællesskabet, så materialet er altid et produkt af dette samarbejde.
På siden www.arbejdsmiljoweb.dk kan du finde materialer om fx stressforebyggelse, prioritering af kerneopgaven og god modtagelse af nyansatte, ligesom du kan finde links til en lang række temasider som fx indeklimaportalen.dk eller godtskolebyggeri.dk.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Hvis du er ny arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder, skal du gennemføre den obligatoriske basis-arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage. Har du en ny arbejdsmiljøleder, så giv ham/hende dette nyhedsbrev.

Datoerne for uddannelsesforløbene rettet mod gymnasieskolerne er:

Forår 2018: 13.-15. marts 2018. Tilmeldingen er lukket – der er ikke flere ledige pladser.

Ekstra! Forår 2018: 2.- 4.maj 2018. Tilmeldingen er åben – der er stadig ledige pladser.

Efterår 2018: 2.-4. oktober 2018 Tilmeldingen er åben.

Alle kursusforløb foregår på Severin Kursuscenter i Middelfart. Tilmelding sker gennem GL-E.

 

 

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant