AR-nyt: Forandringskonference og dialog mellem lærer og leder

AR-nyt
 
Forandringskonference og dialog mellem lærer og ledelse

Forandringskonference "Skab gode forandringer – med fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø"

Arbejdsmiljørådet og arbejdsmarkedets parter holder tirsdag den 7. januar 2014 kl. 10 – 16 på Munkebjerg Hotel ved Vejle en gratis konference om forandringer med fokus på involvering af medarbejdere, kommunikation og støtte til medarbejderne under en forandringsproces. Der blev afholdt en tilsvarende konference i foråret 2013 i København, og den kan klart anbefales.

Tilmelding til konferencen åbner i dag, torsdag den 21. november kl. 9. I København blev pladserne revet væk, så det kan betale sig at være hurtig på tasterne.

Se programmet og tilmeld dig her

Dialogen på skolen om opgaveportefølje, tidsregistrering mv.

For at sikre en fornuftig planlægning, et godt arbejdsmiljø samt den bedst mulige undervisning, er det vigtigt, at der på den enkelte skole er en god dialog om opgaveporteføljen, tidsregistreringen mv. Der er udarbejdet et nyt afsnit til OK13-håndbogen med inspiration til den lokale drøftelse og med overvejelser i forhold til den enkelte lærers dialog med ledelsen om opgaver og tidsforbrug. Dette kan måske have jeres interesse.

Læs mere her

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant