AR-nyt: Arbejdsmiljøseminar 2015 - Den samarbejdende skole

AR-nyt
 
GL inviterer arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere til et spændende seminar om skolens arbejdsmiljø, herunder APV, stress og konflikter.

​GL har fornøjelsen at indbyde arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere fra gymnasieskolen til et seminar med overordnet fokus på, hvordan man i fællesskab kan arbejde med forskellige aspekter af skolens arbejdsmiljø. Seminaret vil særligt stille skarpt på APV, stress og konflikter.

GL opfordrer alle arbejdsmiljørepræsentanter til at videreformidle denne indbydelse til deres skoles arbejdsmiljøleder.

Seminaret varer 1½ dag for arbejdsmiljørepræsentanter. Medmindre man giver særlig besked, er det med én overnatning.
Arbejdsmiljøledere er inviteret til at deltage på seminarets første dag.

Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag.

Tid: Mandag den 16. november kl. 9.30 til tirsdag den 17. november kl. 12.00

Sted: Sinatur hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Pris: Deltagelse i arrangementet er gratis, og GL dækker tillige transportudgifter for arbejdsmiljørepræsentanter.

Læs mere og tilmeld dig seminaret her

Nye tråde på jeres forum siden sidste AR-nyt

Procedure efter anmeldese af stress som arbejdsskade?
Når en kollega via egen læge har anmeldt stress som en arbejdsskade, hvordan er så det videre forløb?...

Skærmbriller
Erfaringer efterlyses...

Funktionstillæg
Hej, jeg er nysgerrig på, hvor store tillæg man får rundt omkring som Arbejdsmiljørepræsentant...

Gå til AR-debatten på GL's hjemmeside her
 

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant