AR-nyt: Arbejdsmiljøseminar, professionel kapital og OK18

AR-nyt
 
GL inviterer i samarbejde med Danske Gymnasier til Arbejdsmiljøseminar 2019 den 14.-15. januar 2019. Dette års seminar har bl.a. fokus på det digitale arbejdsmiljø. Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag. Seminaret varer 1½ dag. Det vil være en fordel, hvis både arbejdsmiljørepræsentanten og -lederen fra en skole deltager.

​ Arbejdsmiljøseminar 2019

GL inviterer i samarbejde med Danske Gymnasier til Arbejdsmiljøseminar 2019 den 14.-15. januar 2019. Dette års seminar har bl.a. fokus på det digitale arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanter skal, i henhold til arbejdsmiljølovens § 9, hvert år tilbydes supplerende arbejdsmiljøuddannelse af en varighed svarende til 1½ dag. Seminaret varer 1½ dag. Det vil være en fordel, hvis både arbejdsmiljørepræsentanten og -lederen fra en skole deltager.

For nærmere information om seminarets indhold og pris – klik her

 

Professionel Kapital – nu med afdækning af det fysiske arbejdsmiljø

GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser kan afdække skolens professionelle kapital. Over halvdelen af landets gymnasiale institutioner har indtil nu afdækket professionel kapital.
Da det for en række skoler har været et ønske at kunne afdække skolens fysiske arbejdsmiljø i sammenhæng med afdækningen af professionel kapital, har GL i samarbejde med Uddannelsesforbundet og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen udviklet et koncept til afdækning af det fysiske arbejdsmiljø. Samlet kan de to afdækninger fungere som en fuld APV. Skoler, der er tilmeldt afdækning af professionel kapital, kan i samme semester afdække det fysiske arbejdsmiljø.

Fristen for tilmelding til forårets afdækninger er den 1. februar 2019.

Du kan læse mere om Professionel Kapital og afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø her

 

OK18-aftale om etablering af lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø

I forbindelse med OK18 blev det aftalt at etablere en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø. Aftalen blev indgået i erkendelse af, at et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt. Forholdet mellem ledere og medarbejdere anses som centralt i sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø. For at understøtte ledere med personaleansvar i deres arbejde med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne blev parterne enige om, at de vil udvikle, tilbyde og evaluere en lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø. Lederuddannelsen vil forventeligt forløbe over tre dage fordelt på et år, således at læringen fra uddannelsen forankres i ledernes praksis gennem en "før, under og efter"-tilgang. Mellem uddannelsesdagene skal lederne desuden tilbydes deltagelse i et faciliteret netværk.

GL vil informere mere om uddannelsen, når den er etableret.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant