AR-nyt: Arbejdsmiljøseminar, lovpligtig uddannelse, snublefare og følelsesmæssige krav

AR-nyt
 

​​Arbejdsmiljøseminar 2020

Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasier inviterer endnu en gang i fællesskab arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til et fælles 1½ dags seminar den 23. og 24. januar 2020.
Fokus rettes denne gang mod arbejdspladskulturen og betydningen for arbejdsmiljøet.

Gennem oplæg og workshops sættes der fokus på forskellige aspekter af arbejdspladskulturen.

Som medarbejdere og ledere er vi langt hen ad vejen betydende for hinandens arbejdsmiljø. På seminaret sætter vi fokus på deltagelse og involvering i arbejdsmiljøarbejdet, på givende praksisfællesskaber og på de mindre hensigtsmæssige kulturer, der kan opstå i ønsket om at indgå som en accepteret del af fællesskabet på en arbejdsplads. Der vil endvidere blive mulighed for, gennem workshops, at arbejde mere indgående med fx de følelsesmæssige krav, der naturligt opstår i arbejdet med elever, med forebyggelse og håndtering af stress og med det, der sker i kulturen på en arbejdsplads, når kolleger afskediges. Vi kommer også til at sætte fokus på lederes, arbejdsmiljørepræsentanters og tillidsrepræsentanters forskellige roller i arbejdsmiljøarbejdet og der vil blive mulighed for at dele erfaringer om det konkrete arbejdsmiljøarbejde på skolerne. 

Som arbejdsmiljørepræsentant har du ret til 1 ½ dags efteruddannelse i arbejdsmiljø hvert år, så grib chancen for at bruge dem på dette aktuelle seminar målrettet gymnasiesektoren.
Tilmeld dig her

Pas på du ikke falder i undervisningslokalet

Ledninger i gangarealerne i undervisningslokaler er desværre helt almindeligt, og der er risiko for, at lærere eller elever falder over ledningerne og kommer til skade. Hovedbestyrelsens arbejdspladsudvalg har derfor bedt Arbejdsmiljøhuset om at kortlægge problemet og komme med løsningsforslag. Du finder rapporten her.

Rapporten er også sendt til TR og TR-suppleant og til skolen med henblik på, at rapporten kan drøftes i Samarbejdsudvalget. Vi håber, at du vil tage initiativ til, at rapporten kommer på dagsorden i SU eller arbejdsmiljøorganisationen.

Grunduddannelse i arbejdsmiljø

Da efterårets grunduddannelse i arbejdsmiljø er fyldt op, tilbydes der nu endnu et kursus i efteråret 2019. Kurset finder sted den 2.-4. december i Middelfart. Så hvis du ikke nåede at få dig tilmeldt, er muligheden der nu. Tilmeld dig her.

Tæt på mistrivsel – en del af de følelsesmæssige krav i arbejdet

Høje følelsesmæssige krav i jobbet er et vilkår for de fleste, der arbejder med mennesker. Også mange undervisere kommer i hverdagen tæt på elever med psykiske eller sociale problemer. Uden viden, redskaber og støtte til at håndtere denne mistrivsel kan de høje følelsesmæssige krav tippe over og blive en kritisk faktor i underviserens psykiske arbejdsmiljø.

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø har udgivet en pjece, der behandler de følelsesmæssige belastninger der kan følge af, at man som underviser kan være vidne til elever, der mistrives.

Rådgivning om arbejdsmiljø

Hvis du som arbejdsmiljørepræsentant har brug for rådgivning eller sparring til spørgsmål om arbejdsmiljøet på skolen, er du altid velkommen til at kontakte GL's arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask på tlf. 33 29 09 85 eller mail dr@gl.org.


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant