AR-nyt: Styr på tiden

AR-nyt
 
Pjece om at få arbejdstiden til at fungere.

​'Styr på tiden'

GL har udgivet en pjece, som handler om at få tidsregistreringen til at fungere. Formålet med pjecen er at tydeliggøre vigtigheden af, at alle lærere tidsregistrerer på de skoler, hvor der ikke er indgået en aftale.

Tillidsrepræsentanten vi dele pjecen ud til alle medlemmer på skolen.

I kan læse pjecen her.

 

Baggrund

Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder for gymnasielærere – hf, hhx, htx, stx – skal fungere. Derfor har vi aftalt en række initiativer i efteråret 2015, der skal få arbejdstidsreglerne til at virke på den enkelte skole.

GL har udgivet pjecen "Styr på tiden".

I bund og grund kan man på den enkelte skole vælge to modeller for arbejdstid:

  1. Lærerne registrerer den faktiske arbejdstid
  2. Ledelse og tillidsrepræsentant indgår en aftale om, hvor lang tid der er til de enkelte opgaver.

Begge modeller kan bruges. De kan bare ikke blandes. Enten er der indgået en aftale, eller også skal lærernes tidsregistrering lægges til grund for opgørelsen af arbejdstiden.

Uanset om man har valgt den ene eller den anden model, er de skoler, hvor tingene fungerer, præget af gensidig tillid mellem lærere og ledelse med forståelse for, at alle skal opleve, at det foregår retfærdigt.

Både for den enkelte lærer og for skolen er det vigtigt at have styr på, hvor meget der arbejdes, og at der er en rimelig sammenhæng mellem lærerens arbejdsopgaver og arbejdstiden.

Ingen kan overskue et helt års arbejde, men med en jævnlig dialog mellem lærer og leder kan der fx komme fokus på, at perioder med arbejdspukler skal følges af perioder, hvor læreren holder fri. Det er både i skolens og lærerens interesse, at den enkelte lærer lander så tæt på de 37 timer i gennemsnit om ugen.

Arbejdsmængden skal løbende tilpasses. Lærernes tidsregistrering skal således bruges som et styrings- og dialogværktøj, så lærernes indsats prioriteres, og opgaverne fordeles ud fra den enkelte lærers erfaring og kompetencer.

GL har derfor udgivet pjecen med information om, hvordan arbejdstidssystemet kan fungere – primært for skoler, der har valgt tidsregistreringsmodellen.

I pjecen lægges op til, at lærerne bruger hinanden: I en tid med effektiviseringer alle steder i samfundet er det afgørende, at den enkelte lærer ikke står med et eneansvar og bare løber hurtigere. Det er nødvendigt sammen at prioritere opgaverne på skolen, så den enkelte lærer ikke lades i stikken. Tillidsrepræsentanten har en vigtig rolle i denne sammenhæng.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant