AR-nyt: Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse og SU-kurser

AR-nyt
 
GL udbyder i samarbejde med Rektorforeningen og Lederforeningen på VUC den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, så uddannelsen er sepcifik til gymnasieområdet.

GL udbyder følgende internatkurser som er målrettet gymnasieuddannelserne i samarbejde med Rektorforeningen og Lederforeningen på VUC:

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med ansvar for arbejdsmiljøet skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Næste kursus afholdes den 26. – 28. marts 2014 på Scandic Bygholm Park, Horsens.
Tilmeldingsfrist til kurset er den 24. januar. Læs mere og tilmeld dig her: https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=351

Opfølgnings-Kombi- temadage af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Opfølgningskurset tager udgangspunkt i tilbagemeldingen der er givet i den gennemførte evalueringsundersøgelse til arbejdsmiljørepræsentanterne om at belyse temaerne social kapital, det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering, mv. Kurset afholdes den 22. – 23. april 2014 på First Hotel Grand, Odense.
Tilmeldingsfrist til kurset er den 21. februar. Læs mere og tilmeld dig her: https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=361

SU-grundkursus for alle SU-medlemmerne på gymnasierne

GL-E, Rektorforeningen og Samarbejdssekretariatet udbyder kurset, hvor der er mulighed for at få grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads, få indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger og blive bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde. Kurset er et dagskursus og afholdes den 24. marts 2014 på First Hotel Grand, Odense. Kurset udbydes i samarbejde med Rektorforeningen, fordi der er enighed om, at det øger udbyttet, at både A- og B-siden deltager, og at kurset er særligt målrettet de gymnasiale uddannelser. Tilmeldingsfrist 14. februar. Læs mere og tilmeld dig her: https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=353

Der er også mulighed for at rekvirere et samlet SU-kursus til skolen for hele samarbejdsudvalget.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant