AR-nyt: Professionel kapital i praksis, valg af AMR, Ny NFA-undersøgelse, ny arbejdsmiljøkonsulent i GL

AR-nyt
 

​Professionel Kapital i praksis 21. marts 2019

- Husk at tilmelde dig konferencen
Har din skole afdækket professionel kapital via GL's koncept, eller overvejer I at gøre det? Så tag med til konference – og tag gerne dit SU med. Her præsenteres tværgående erfaringer fra flere end 150 institutioner med gymnasial uddannelse, der har afdækket professionel kapital. Tre caseskoler giver et indblik i deres arbejde med at skabe lokal mening i en afdækning af professionel kapital og med at omsætte viden til handling. Derudover vil der være oplæg af Lene Tanggaard, Malene Friis Andersen, Tage Søndergård Kristensen og Hanne Moltke med forskellige vinkler på professionel kapital:

  • VUC og HF Nordjylland, Lemvig Gymnasium og Nørresundby Gymnasium og HF, der hver især og i samarbejde har arbejdet med at følge op på deres professionelle kapital-undersøgelser.
  • Tage Søndergård Kristensen - Erfaringer fra 150 skoler, der arbejder med professionel kapital, herunder skoler der har afdækket mere end en gang og som kan se en udvikling. 
  • Lene Tanggaard - Arbejdsfællesskaber som styrker den professionelle kapital.
  • Malene Friis Andersen - Professionel kapital, stress og anerkendelse i arbejdet.
  • Hanne V. Moltke - At følge op på professionel kapital-undersøgelse – hvordan ser en god proces ud? Tværgående erfaringer fra projektet 'Professionel kapital i praksis'.

Program og tilmelding 

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter

Dette forår byder på valg af arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter skal anmeldes og deltage i en tredages lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Næste arbejdsmiljøuddannelse i gymnasiesektoren er den 1.-3. oktober 2019.
Læs mere om valg og kravene til arbejdsmiljørepræsentanten

Find kurset her

Arbejdsmiljøseminar 2020

Næste års seminar bliver afholdt den 23.-24. januar 2020 på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Arbejdsmiljøseminar 2019 blev afholdt midt i januar, og evalueringen viste, at 95 % af deltagerne var tilfredse eller meget tilfredse med seminaret. Der er altså god grund til at sætte kryds i kalenderen allerede nu. Information om det kommende seminars indhold vil blive meldt ud i et senere nyhedsbrev. Tilmeldingen åbner i løbet af efteråret.

Ny undersøgelse fra NFA: Arbejde og Helbred 2018

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har torsdag den 31. januar 2019 udgivet undersøgelsen Arbejde og Helbred. Undersøgelsen er den fjerde måling i en række af nationale målinger om arbejde og helbred i Danmark, som gennemføres hvert andet år fra 2012 og frem til 2020. Undersøgelsen, der er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt knapt 38.000 tilfældigt udvalgte danske i arbejde, tegner et detaljeret billede af arbejdsmiljøet i Danmark.

Man kan søge på jobgruppen 'gymnasielærere' under hvert enkelt spørgsmål og se udviklingen siden 2012 samt sammenligne med andre jobgrupper. I undersøgelsen opereres desuden med indekser for fx psykisk belastning, hvor man kan finde gymnasieskolernes lærere under branchegruppen 'undervisning' sammen med blandt andre folkeskolelærere.

Find undersøgelsen her: https://arbejdsmiljodata.nfa.dk/

Ny arbejdsmiljøkonsulent i GL

GL har opprioriteret arbejdsmiljøindsatsen ved ansættelse af en arbejdsmiljøkonsulent. Ditte Rask blev ansat 1. januar 2019. Du er velkommen til at kontakte Ditte på tlf. 33 29 09 85 eller mail dr@gl.org om arbejdsmiljøspørgsmål, ligesom Ditte også kan rekvireres til oplæg på skolen e.l.

Ditte Rask er uddannet cand.scient.pol. med en sociologisk specialisering i arbejdsliv, uddannelse og læring og kommer fra en stilling som tilsynsførende i Arbejdstilsynet med fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Ditte har besøgt en lang række arbejdspladser, herunder undervisningssektoren samt andre arbejdspladser, hvor man arbejder med mennesker.​


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant