AR-nyt: Arbejdsmiljøpris, professionel kapital og arbejdsmiljøuddannelse

AR-nyt
 
​Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø? Skal I afdække Professionel kapital på din skole? Har du den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

​Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

Torsdag den 26. november 2015 kårer Arbejdsmiljørådet for 10. gang vindere af ArbejdsmiljøPrisen, og din arbejdspladser kan være med i kapløbet, hvis I har gjort en særlig indsats inden for en de fire kategorier:

  • Bedre psykisk arbejdsmiljø
  • Samarbejde om arbejdsmiljø
  • Reduktion af arbejdsulykker
  • Muskel-skeletpåvirkninger

For GL-området er det primært de to førstnævnte pinde, som er interessante.

Klik ind på www.arbejdsmiljøprisen.dk og indstil din arbejdsplads.
Indstillingsfristen er 10. september 2015. 

Skal I afdække Professionel kapital på din skole?

Skal I afdække professionel kapital på jeres skole i efteråret, er deadline for tilmelding 21. august 2015.

31 skoler har allerede tilmeldt sig.

Vi har netop optaget nogle små videoklip med arbejdsmiljøforsker Tage Søndergård Kristensen, hvor han fortæller, hvad professionel kapital er, hvorfor man skal afdække professionel kapital, hvordan man afdækker, og hvad de foreløbige resultater viser. I kan se klippene her.

Det ene af klippene kan også ses på facebook.com/gymnasielaerer, hvor det er en god ide at dele det med kollegerne.

Har du den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse?

GL udbyder sammen med lederforeningerne en sektorspecifik arbejdsmiljøuddannelse, som er målrettet gymnasieuddannelserne: 

Kursus i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse udbydes næste gang den 19. – 21. oktober 2015 i Middelfart. Der er kun få ledige pladser. Tilmeldingsfristen er 19. august 2015.
Læs mere om kurset her.


1. – 3. marts 2016 er der igen mulighed for at få den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Kurset holdes i Sorø.
Tilmelding skal ske inden 18. december 2015.
Læs mere om kurset her.

I efteråret 2016 vil der være et efteruddannelseskursus for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Datoen er endnu ikke fastlagt. 
Læs mere om kurset her.

Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant