AMR-nyt marts 2023

AR-nyt
 
Webinarer om psykisk arbejdsmiljø på gymnasiale uddannelser

Kære arbejdsmiljørepræsentant
Nu er seminarerne om psykisk arbejdsmiljø på plads. Du kan melde dig til det første og sætte kryds i kalenderen til de næste tre. Vi vender tilbage, når tilmeldingerne åbner.

Webinarer om psykisk arbejdsmiljø på gymnasiale uddannelser
Gymnasiernes Lærerforening, Danske Gymnasier og BFA Velfærd og Offentlig administration (BFA) inviterer til webinarer om det psykiske arbejdsmiljøarbejde på de gymnasiale uddannelser.

Igennem en række på fire webinarer sætter erfarne konsulenter fra BFA spot på udvalgte temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø, som er relevante for dig, der arbejder på gymnasiale uddannelser.

Første webinar giver viden, inspiration og værktøjer til at håndtere de følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser og løber af stablen 17. april kl.15.00-16.30.

I webinarrækken fortæller arbejdsmiljøkonsulenter fra BFA's besøgsteam, Sabine Brix Mølgaard og Stig Ingemann Sørensen, om, hvordan I kan forstå og arbejde forebyggende med udvalgte temaer indenfor psykisk arbejdsmiljø på gymnasiale arbejdspladser. I bliver præsenteret for konkrete materialer og værktøjer fra BFA, som I kan bruge i jeres arbejdsmiljøarbejde.

Webinar 1

Tema: Følelsesmæssige krav i arbejdet på de gymnasiale uddannelser

Tid: 17/4-2023 kl. 15.00-16.30:

Læs mere og tilmeld dig webinaret her.

Webinar 2

Tema: Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i lærer-elev relationerne

Tid: 12/9-2023 kl. 15.00-16.30:

Webinar 3 og 4

Tema: Ubalance mellem krav og indflydelse, omhandler værktøjer til stressforebyggelse, stærke arbejdsfællesskaber og psykologisk tryghed.

Tid: Datoer kommer snart.

Uddybende informationer om datoer og indhold for de øvrige webinarer følger snart.

Målgruppe

Webinarrækken er særligt rettet mod ledere, TR og arbejdsmiljørepræsentanter, der har en opgave med at skabe godt arbejdsmiljø på gymnasiale arbejdspladser, men andre med interesse er også velkomne. Fra arrangørernes side opfordrer vi til, at I deltager sammen som MIO/SU/TRIO, hvis det kan lade sig gøre.

 

 

 


www.gl.org

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er registreret som arbejdsmiljørepræsentant


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant