AMR-nyt maj 2023

AR-nyt
 

​Kære arbejdsmiljørepræsentanter, såvel nyvalgte som garvede

Her får I lidt forskellige arbejdsmiljørelevante nyheder. I kan fx læse den nyudgivne vejledning fra Arbejdstilsynet om høje følelsesmæssige krav i arbejdet, tilmelde jer et webinar om krænkende handlinger eller læse en ny temahjemmeside om stemmen som arbejdsredskab.

 

God læselyst

Med venlig hilsen
GL's sekretariat

 

BFA's besøgsteam inviterer i samarbejde med GL og DG til Webinar om Krænkende handlinger i arbejdet på gymnasiale uddannelser

Det hænder, at ansatte på de gymnasiale uddannelser konfronteres med krænkende handlinger, som de skal håndtere og bliver påvirket af, når de går på arbejde. På dette webinar får du mere viden om både lovgivning, forskning og de arbejdsmiljømæssige påvirkninger - og ikke mindst konkrete værktøjer til at forebygge og håndtere de udfordringer, de krænkende handlinger kan give.

Webinaret er gratis at deltage i og afholdes 12/9-2023 kl. 15.00-16.30

Find mere information og tilmeld dig.

Arbejdstilsynet er klar med ny vejledning om høje følelsesmæssige krav

Arbejdstilsynet har nu offentliggjort en ny vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Vejledningen skal hjælpe arbejdspladser med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og bl.a. forebygge stress.

Vejledningen er den tredje vejledning om psykisk arbejdsmiljø, der kommer i kølvandet på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft 1. november 2020. De to andre vejledninger handler om "Stor arbejdsmængde og tidspres" og "Uklare krav og modstridende krav i arbejdet". Derudover findes der vejledninger om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane samt om arbejdsrelateret vold

Husk at anmelde nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter til GL

Hvis I for nylig har afholdt valg til arbejdsmiljørepræsentantposten, så HUSK at anmelde valget af ny arbejdsmiljørepræsentant til os i GL's sekretariat, så vi har overblik over repræsentanterne på de enkelte skoler. I kan anmelde nyvalgte her 

Stemmen som arbejdsredskab

For undervisere, lærere og det pædagogiske personale i undervisningen er stemmen et af deres vigtigste arbejdsredskaber. Men den støj, de oplever i deres daglige arbejde, er med til at udfordre og slide på stemmerne. Mange af stemmeproblemerne kan dog forebygges - og det samme kan støjen.

Læs mere i dette tema om at passe på stemmen.


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant