AMR-nyt februar 2020

AR-nyt
 
Tak for sidst til de af jer, der var med på GL-arbejdsmiljøseminar i Nyborg, hvor vi satte fokus på forskellige aspekter af arbejdspladskulturen. Dette nyhedsbrev, som er det første i 2020, rummer en gammel nyhed om ændrede regler vedrørende kemisk arbejdsmiljø, som er til de af jer, der måske ikke lige er ajour med dem endnu. Der er også links til nyt materiale fra Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø om restitution og pauser. Endelig får I lige datoerne for næste mulighed for afdækning af professionel kapital samt næste lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og en lille reklame for den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

​Kære Arbejdsmiljørepræsentanter,
Tak for sidst til de af jer, der var med på GL-arbejdsmiljøseminar i Nyborg, hvor vi satte fokus på forskellige aspekter af arbejdspladskulturen.

Dette nyhedsbrev, som er det første i 2020, rummer en gammel nyhed om ændrede regler vedrørende kemisk arbejdsmiljø, som er til de af jer, der måske ikke lige er ajour med dem endnu. Der er også links til nyt materiale fra Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø om restitution og pauser.

Endelig får I lige datoerne for næste mulighed for afdækning af professionel kapital samt næste lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og en lille reklame for den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Tjek på kemien

Den politiske aftale om arbejdsmiljø som blev indgået i foråret 2019 har blandt andet medført et fornyet fokus på det kemiske arbejdsmiljø. Fra juli 2019 ændredes kravet om skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger til et krav om, at der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering. Dette har medført en opdatering af AT-vejledningen C 1.3-3 om arbejde med stoffer og materialer.

Her ses Arbejdstilsynets nyhed fra juli sidste år om ændring af reglerne.

Den nye udgave af AT-vejledningen om arbejde med stoffer og materialer kan findes her.

Arbejdstilsynet har endvidere en temaside om kemi, hvor der findes svar på en del ofte stillede spørgsmål.

Hvis man har spørgsmål eller brug for mere information om de nye regler, og hvilke ændringer de indebærer, kan man ringe til Arbejdstilsynets callcenter på tlf. 70121288 mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14. Det er også muligt at finde mange relevante oplysninger fra Branchefællesskaberne for arbejdsmiljø, velfærd og offentlig administration.

Restitution og pauser

Der er nyt materiale fra BFA om restitution og pauser. I materialet slår psykolog Henrik Tingleff fast, at restitution er afgørende for både opgaveløsning og helbred.

Hvor mange, hvor lange og hvilke pauser vi har brug for, afhænger af, hvad vi arbejder med, og hvem vi er. Skal vi arbejde hurtigt eller anstrenge os meget i vores arbejde, har vi brug for at slappe af eller lave noget mindre krævende. Sidder vi meget stille, har vi brug for at bevæge os. Skal vi forholde os til mange mennesker i vores arbejde, har vi måske brug for at være lidt alene. Men er vi ofte alene om opgaverne, har vi brug for tid sammen med kolleger.

Find materialet her.

 

Lederuddannelse psykisk arbejdsmiljø

Som en udløber af OK-18 er den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø startet op her i efteråret. Måske er det en mulighed for arbejdsmiljølederen på jeres skole? Uddannelsen henvender sig til statslige ledere med personaleansvar. Næste mulige hold starter i sensommeren 2020.

Læs mere om uddannelsen her.

Professionel kapital

Professionel kapital er et begreb, udviklet af Andy Hargreaves og Michael Fullan, som består af Social Kapital, Human Kapital og Beslutningskapital.

En række undersøgelser viser, at hvis en arbejdsplads har en høj professionel kapital, vil der typisk være en høj kvalitet i undervisningen, lavere frafald blandt eleverne/kursisterne, højere brugertilfredshed, lavt sygefravær blandt personalet og lavere personaleomsætning etc.

Måling af professionel kapital kan, sammen med en afdækning af det fysiske arbejdsmiljø, udgøre skolens arbejdspladsvurdering.

GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser kan afdække skolens professionelle kapital. En afdækning koster 10.000 kr. pr. institution. Hertil kommer betaling for fysisk APV på 5.000 kr.

Tilmeldingsfrist for næste mulige afdækning af professionel kapital er 1. september 2020.

Læs mere her.

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er for dig, som er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant eller leder med ansvar for arbejdsmiljøet og giver dig de nyeste redskaber og viden til at kunne varetage arbejdsmiljøarbejdet på din arbejdsplads.

Næste kursus afholdes 10. – 12. marts og der er tilmeldingsfrist 2. marts 2020. Læs mere her.

 


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant