AMR-nyhedsbrev september 2022

AR-nyt
 
GL og DG's Arbejdsmiljøseminar 2023 - Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker - Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i undervisnings- og forskningssektoren

Kære arbejdsmiljørepræsentant
Vi har samlet et lille udsnit af relevante informationer til dig.
Vi håber naturligvis at se dig til arbejdsmiljøseminaret 2023, som du nu kan tilmelde dig.

Tilmeld dig GL og DG's Arbejdsmiljøseminar 2023

GL og Danske Gymnasier (DG) inviterer til arbejdsmiljøseminar den 26. og 27. januar 2023 på Sinatur Hotel i Nyborg.
Seminaret fokuserer bl.a. på relationen mellem gymnasiernes studiemiljø og lærerne og ledernes arbejdsmiljø samt udfordringer forårsaget af mistrivsel, overbudsadfærd og perfekthedskultur.

Du kan bl.a. høre oplæg fra Mette Pless (lektor og Ph.d., Center for Ungdomsforskning), Rikke Høgsted (psykolog og konsulent), Susanne Ekman (lektor i Ledelse, organisation og arbejdsliv, Roskilde Universitet) og Svend Brinkmann (professor, Aalborg Universitet).

Seminaret er primært for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere fra alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner. På seminaret får du indblik i ny og aktuel viden om arbejdsmiljø, og du kan sparre om konkrete problematikker med andre arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere fra hele landet.

Læs mere om pris, indhold og tilmelding her

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker

Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker, hvis en ansat er kommet til skade under arbejdets udførelse. 

Senest 14 dage efter første fraværsdag skal arbejdsgiver anmelde en ulykke, hvis ulykken har medført fravær fra den tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over den dag, ulykken skete.  Fristen har tidligere været 9 dage.

Arbejdsgiver skal også anmelde arbejdsulykken senest 14 dage efter den indtraf, hvis ulykken må antages at kunne begrunde krav på ydelser efter § 11 i arbejdsskadesikringsloven. Det gælder også, selvom ulykken ikke har medført fravær for den medarbejder, der er kommet til skade.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader her

Forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i undervisnings- og forskningssektoren

BFA har udgivet "Branchevejledning om arbejdspladsens opgaver i forbindelse med arbejdsulykker i undervisnings- og forskningssektoren".

Formålet er at styrke forebyggelsen af arbejdsulykker gennem en bred og systematisk indsats. Samtidig giver vejledningen viden og metoder til, hvordan de ulykker, som alligevel sker, skal håndteres og anmeldes efter reglerne.

Læs mere her

Ny viden om kombinationseffekter i det psykiske arbejdsmiljø sætter gang i pilotprojekt i Arbejdstilsynet

Medarbejdere, der oplever at være udsat for flere påvirkninger samtidigt i det psykiske arbejdsmiljø, har en større risiko for langvarigt sygefravær og depressive symptomer, end hvis de kun er udsat for én eller ingen af påvirkningerne. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

På baggrund af resultaterne har Arbejdstilsynet besluttet at gennemføre et pilotprojekt i udvalgte dele af undervisningsbranchen.
Læs mere her

Temperatursænkning på arbejdspladsen

Regeringen har i lyset af den stigende energikrise opfordret til bl.a. at sænke temperaturen på offentlige og private arbejdspladser.
Energistyrelsen har offentliggjort spareråd til offentlige og private virksomheder, og Arbejdstilsynet har udgivet spørgsmål og svar på, hvordan virksomheder kan forholde sig til regeringens udmelding.

Læs mere her

Ny arbejdsmiljøaftale på vej

Beskæftigelsesministeriet har i en pressemeddelelse annonceret, at en ny arbejdsmiljøaftale er på vej, og at regeringen ønsker en stærk indsats for et trygt, sikkert og sundt arbejdsmiljø.

GL's hovedorganisation, Akademikerne, har flere steder udtalt, at der skal mere fokus på psykisk arbejdsmiljø i forhandlingerne om aftalen og foreslår, at der afsættes penge til lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Læs Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse her

Podcast - Sammen er vi stærkest

Fik du ikke hørt podcasten om et stærkere samarbejde mellem tillidsrepræsentant (TR) Manisha De Montgomery Nørgård og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Anne Dorte Fridberg på Frederiksberg hf-kursus, så er chancen her


www.gl.org

​Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er registreret som arbejdsmiljørepræsentant 


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant