AMR-nyhedsbrev marts 2023 - 1

AR-nyt
 
Ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet - kombinationseffekter i psykisk arbejdsmiljø sætter gang i pilotprojekt i Arbejdstilsynet - GL og DG's Arbejdsmiljøseminar 2023

​​

AMR-nyhedsbrev marts 2023

Kære arbejdsmiljørepræsentant
Vi har samlet et lille udsnit af relevante informationer til dig.
God læselyst!

Ny vejledning om uklare og modstridende krav i arbejdet
Arbejdstilsynet har udsendt en ny vejledning om at forebygge stress, der retter sig mod uklare og modstridende krav i arbejdet. Den peger bl.a. på, at der skal være klare forventninger til de ansattes arbejde.
Læs den nye vejledning om uklare og modstridende krav her
Læs mere om uklare og modstridende krav i arbejdet fra BFA

Ny viden om kombinationseffekter i psykisk arbejdsmiljø sætter gang i pilotprojekt i Arbejdstilsynet
Medarbejdere med flere påvirkninger samtidigt i det psykiske arbejdsmiljø har større risiko for langvarigt sygefravær og depressive symptomer. Det viser ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Resultaterne fører nu til et pilotprojekt i udvalgte dele af undervisningsbranchen.

Læs mere her

GL og DG's Arbejdsmiljøseminar 2023
Evalueringerne fra Arbejdsmiljøseminar 2023 er positive med ros til oplægsholderne.
Nåede du ikke at deltage, kan du blive inspireret i det udpluk af materiale, vi har samlet her:

Artikel om høje følelsesmæssige krav i arbejdet
Høje følelsesmæssige krav kan få store konsekvenser for gymnasielærernes mentale helbred. Derfor er det vigtigt at forebygge psykisk overbelastning, siger krise- og organisationspsykolog Rikke Høgsted til Gymnasieskolen.

Podcast - Brinkmanns Briks – Bliver man ond af at være sød?
Når man har et job præget af høje følelsesmæssige krav, er der en risiko for forråelse, hvor man lægger afstand til de elever eller borgere, man oprindeligt motiveredes af at arbejde med. Men hvorfor kan man blive kold overfor dem, man egentlig skulle være der for? Omsorgstræthed, social slagside eller forråelse kaldes det, når det gælder arbejdet med mennesker.

Podcastvært: Svend Brinkmann.

Gæster: Dorthe Birkmose psykolog og foredragsholder og Rikke Høgsted psykolog og stifter af institut for belastningspsykologi.

GL Passiar – Ny udsathed – om unges mistrivsel
Hør Noemi Katznelson, professor, ph.d. og leder af Center for Ungdomsforskning, fortælle om forskningsresultaterne i "Ny udsathed", der sætter fokus på unges mistrivsel, og hvad gymnasierne kan gøre for de udsatte unge.

BFA's besøgsteam
BFA's besøgsteam, som er etableret efter en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om at styrke arbejdsmiljøet på en række områder, afholder i 2023 en række webinarer med fokus på hhv. høje følelsesmæssige krav og krænkende handlinger samt ubalancer mellem krav og indflydelse. Forberedelse og afholdelse af webinarerne sker i samarbejde mellem BFA, GL og DG.

Seminarerne er tænkt som en mulighed for kompetenceudvikling og styrkelse af samarbejdet i TRIOen (TR, AMR, Leder) om centrale arbejdsmiljøtemaer.

Webinarerne er under udvikling. Datoer og temaer ser indtil videre ud som følger:

  • Webinar 1: "Følelsesmæssige krav i arbejdet" 17. april kl. 15.00 – 16.30
  • Virtuelt reflektionsrum:  7. juni kl. 15.00 – 16.30
  • Webinar 2 "Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i lærer-elev relationerne", 12. september kl. 15 – 16.30 
  • Webinarer om ubalancer mellem krav og indflydelse finder sted til efteråret 2023, midt oktober, midt november og start december. Dato og tidspunkt følger senere.

Deltagelse er gratis. Vi vender tilbage med information om, hvordan I kan tilmelde jer.

BFA's besøgsteam kan også bruges på andre måder. Inviter fx BFA til en temadag om arbejdsmiljø, fx i arbejdsmiljø – og TR-netværket.

Læs mere om, hvordan blandt andet gymnasier kan gøre brug af tilbuddet fra BFA's besøgsteam her

Webinar om sammenlægning af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg

Samarbejdssekretariatet inviterer til webinar torsdag den 27. april kl. 13.00 - 14.30 om en undersøgelse, der kortlægger erfaringerne med at lægge samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg sammen.

Undersøgelsen går tæt på de udfordringer og fordele, der er med en sammenlagt struktur og beskriver, hvordan der arbejdes med fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

På webinaret får du svar på følgende spørgsmål:
 • Hvorfor kan sammenlægning være en god ide?
 • Bliver det lokale arbejdsmiljøarbejde styrket? Hvorfor/hvordan? Hvorfor/hvordan ikke?

Undersøgelsen er udarbejdet af TeamArbejdsliv.

Tilmeld dig her

Frisk luft i indeklimaet er et vigtigt værn mod smitte
Hvordan undgår vi bedst, at smitte med virus lægger alt for mange ned med feber og snue.
Læs mere på BFA's hjemmeside

Valg til AMR-posten
På mange skoler bliver der i dette forår afholdt valg til AMR-posten. Vær opmærksom på, at vi i GL meget gerne vil have besked om, hvem der vælges som AMR. Læs mere om valg og anmeldelse af AMR til GL her

Som nyvalgt AMR skal du indenfor de første tre måneder gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Gl-E, Danske Gymnasier og Danske HF og VUC udbyder i samarbejde med Leve Arbejdsmiljø den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse med et brancherettet fokus på gymnasieskoler.

Du kan læse mere og tilmelde dig her 


www.gl.org

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er registreret som arbejdsmiljørepræsentant.

​ 


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant