AMR-nyhedsbrev juni 2022

AR-nyt
 
Podcast - Sammen er vi stærkest – om samarbejdet mellem TR og AMR - BFA's besøgsteam hjælper med arbejdsmiljøet - Indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø

Kære arbejdsmiljørepræsentanter
Sommerferien banker for alvor på. I dette nyhedsbrev har vi samlet lidt informationer, som er nyttige at have i baghovedet, når I tager hul på et nyt skoleår. Vi ønsker jer en rigtig god sommer. 

Podcast - Sammen er vi stærkest – om samarbejdet mellem TR og AMR

Tillidsvalgte skal arbejde tættere sammen om at sikre gymnasielærere bedre vilkår på skolerne, fastslår GL i ny arbejdsmiljøstrategi. På Frederiksberg hf-kursus har tillidsrepræsentant (TR) Manisha De Montgomery Nørgård og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Anne Dorte Fridberg fundet sammen i et tættere samarbejde.

Det udfolder sig især om det psykiske arbejdsmiljø, hvor de to tillidsvalgte giver udtryk for, at det er en stor styrke at være fælles om at drøfte problemstillinger og sammen kunne byde ind med løsningsforslag over for ledelsen.

Desuden er det godt at være sammen om at forberede SU-møder og lægge strategi for, hvordan man kan tackle eventuelt opståede problemstillinger som medarbejdergrupper, understreger de to tillidsvalgte.

Læs mere og lyt til podcasten "Sammen er vi stærkest" her

BFA's besøgsteam hjælper med arbejdsmiljøet

Branche Fællesskab Arbejdsmiljø (BFA) præsenterer et nyt besøgsteam, der skal hjælpe arbejdspladserne med arbejdsmiljøet indenfor udvalgte områder.

Undervisningssektoren kan få hjælp til at styrke forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i det interne og eksterne samarbejde (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning) – og yderligere problemstillinger, der handler om ubalance mellem opgaver og indflydelse og udviklingsmuligheder.

Indsatsen er en del af kampagnen "Sammen tager vi hånd om arbejdsmiljøet", som er skudt i gang for at udmønte trepartsaftalen fra 2020 om prioriterede nationale arbejdsmiljømål.

GL er på nuværende tidspunkt i dialog med BFA´s besøgsteam om indsatsen på det gymnasiale område. I udgangspunktet er besøgsteamets forløb ikke tilrettelagt for den enkelte arbejdsplads alene, men for flere arbejdspladser sammen.

Vi melder ud om resultaterne af drøftelserne, så snart de er på plads.

Læs mere om BFA's besøgsteam her

Indflydelse på det psykosociale arbejdsmiljø

Et nyt forskningsprojekt dokumenterer, hvorfor det er så vigtigt at have indflydelse på sine arbejdsopgaver. Flere studier har vist, at indflydelse i arbejdet er forbundet med medarbejderes mentale sundhed. Nu har forskerholdet undersøgt, hvad medarbejdere i dag forbinder med indflydelse i arbejdet, og hvordan indflydelse påvirker dem.

Læs mere her

Kemi og farlige materialer

Det er ikke længere et krav, at der skal laves en skriftlig arbejdspladsbrugsanvisning for kemi og farlige materialer i arbejdet. Derimod skal personer, der arbejder med farlig kemi modtage en effektiv oplæring og instruktion for at sikre, at der er øget fokus på den kemiske risikovurdering.

Læs mere her

Smileyordningen ophører

Folketinget har vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven, der indebærer, at smileyordningen ophører i starten af 2023.

Det betyder, at den nuværende smileyordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023.

Læs mere:

Arbejdsmiljøloven - Ændring - Lov 566 - 2022 - Retsinformation

Fakta frem for smiley - en ny og forbedret visningsordning

Opdateret vejledning om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19

Arbejdstilsynet har opdateret AT-vejledningen om vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19. Det sker som følge af den ændrede smittesituation i samfundet.

I den opdaterede vejledning er der tilføjet en tidsmæssig afgrænsning for vejledningen, så den retter sig mod sygdomstilfælde med covid-19, der er opstået i perioden februar 2020 til udgangen af januar 2022.

Læs mere her 

www.gl.org

Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er registreret som arbejdsmiljørepræsentant ​


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant