AMR Nyt april 2022

AR-nyt
 
AMR-nyt, hjemmearbejde, dialogværktøjer og podcast

Kære arbejdsmiljørepræsentanter
I dette nyhedsbrev kan I læse om nye regler for hjemmearbejde, GL's arbejdsmiljøstrategi, dialogværktøjer fra BFA om trivsel, motivation og studiemiljø og en GL-podcast, der ser nærmere på bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø og vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres.  

Ring eller skriv endelig til arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask på tlf. 33290985 eller mail dr@gl.org, hvis I har brug for råd eller hjælp i arbejdsmiljøarbejdet.

Nye regler for hjemmearbejde

Fra 30. april 2022 gælder nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Ansatte kan fremover arbejde to dage om ugen hjemme, uden at arbejdsgiveren skal sørge for det fornødne udstyr til hjemmekontoret. I dag er reglerne en dag om ugen.  

Dermed risikerer flere medarbejdere formentlig selv at skulle til lommerne og betale for (dele af) udstyret til hjemmekontoret. Det kan fx dreje sig om stol, skærm og tastatur.   

Med de nye regler kommer de særlige arbejdsmiljøkrav i skærmbekendtgørelsen til at gælde, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen udføres regelmæssigt og mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

De særlige krav i skærmbekendtgørelsen handler bl.a. om krav til skærm, arbejdsstol og arbejdsbord m.v. samt krav til variation i arbejdet eller pauser. Skærmbekendtgørelsen indeholder også krav til øjenundersøgelser og skærmbriller.

Læs mere om reglerne på Arbejdstilsynets hjemmeside

GL's arbejdsmiljøstrategi frem mod 2023

GL har lanceret en ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2023. Hovedprincippet i arbejdsmiljøstrategien er den kollektive indsats. Arbejdsmiljøproblemer og udfordringer er aldrig alene den enkelte lærers anliggende, det er ledelsens ansvar, og problemerne skal tackles og løses i et kollektivt fællesskab og i en tryg og konstruktiv dialog på arbejdspladsen, fastslår GL.

?De udpegede indsatsområder i arbejdsmiljøstrategien er:

  • Høje følelsesmæssige krav i arbejdet
  • Stress, moralsk stress og grænseløst arbejde
  • Copingstrategier og psykologisk tryghed
  • Professionel kapital
  • Kompetenceudvikling af tillidsvalgte og medlemmer, der arbejder med arbejdsmiljø
  • Styrket samarbejde mellem tillidsvalgte
  • Partssamarbejde om arbejdsmiljø
  • Løbende dokumentation af arbejdsmiljøproblematikker
  • Styrket arbejdsmiljø i en organiserende fagforening

Læs hele GL's arbejdsmiljøstrategi her

Dialogværktøj om trivsel, motivation og barrierer i uddannelsesverdenen

BFA har offentliggjort et nyt dialogværktøj, som skal hjælpe med at fremme trivsel og motivation i uddannelsesverdenen.

Dialogværktøjet indeholder seks temaer, og det er rettet mod AMO/AMG, SU eller MED som tovholdere for indsatsen. Samme målgruppe skal også følge op på eventuelle arbejdsmiljøproblemer, der måtte dukke op i dialogen.

De seks temaer og dialogspørgsmål er:

Hvornår er jeres arbejde motiverende og kilde til arbejdsglæde?
Hvornår er jeres arbejde demotiverende og kilde til frustration?
Hvordan har jeres forhold til arbejdet evt. ændret sig over tid?
Oplever I, at jeres omgivelsers forventninger til jeres arbejdsindsats har at gøre med jeres erfaring?
Hvilke tanker gør I jer om resten af jeres arbejdsliv?
Hvordan forholder I jer som ledere og medarbejdere til ledelsens
dilemma?

Læs mere om dialogværktøjet og undersøgelserne bag det her

Trivsel i fællesskab

En rummelig kultur i undervisergruppen skaber et godt arbejdsmiljø, hvor lærere/undervisere støtter hinanden.

BFA har udgivet materialet "Trivsel i fællesskab", der er et redskab til at skabe rammen for en dialog om sammenhængen mellem undervisernes arbejdsmiljø og arbejdet med at støtte elevers og studerendes trivsel.

Det kan fx ske ved at reflektere over gensidige sammenhænge mellem underviseres arbejdsmiljø og elevers/studerendes studiemiljø og ved at sætte gang i dialogen i undervisergruppen om arbejdsmiljø og trivsel.

Trivsel i fællesskab hænger direkte sammen med dialogredskabet "Klassens time", som handler om at skabe et godt studiemiljø. 

Læs mere om "Trivsel i fællesskab her

Podcast om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø og vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø - og vejledningen om stor arbejdsmængde og tidspres - skal hjælpe med at forebygge psykiske arbejdsmiljøproblemer på blandt andet gymnasieskolerne.

Hvordan kan bekendtgørelsen og vejledningen hjælpe med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø på gymnasierne? Og hvordan kan lærerne arbejde med forebyggende tiltag?
Fik du ikke hørt GL's podcast om emnet med råd fra arbejdsmiljøkonsulent Ditte Rask, så er muligheden her

Læs bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø her
Læs At-vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres her 


 

www.gl.org

​Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du er registreret som arbejdsmiljørepræsentant


Emner: Arbejdsmiljø
Interessent: Arbejdsmiljørepræsentant