Afskedigelse ved nedskæringer eller elevnedgang

Hvad gør jeg
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Er der en risiko for, at du bliver afskediget, eller er du varslet afskediget, er det vigtigt, at du tager kontakt til din tillidsrepræsentant og GL's sekretariat hurtigst muligt. Er du vikar, og er du blevet informeret om, at du ikke får forlænget din ansættelse, bør du ligeledes kontakte sekretariatet.

GL's sekretariat kan du kontakte på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00.

Her på siden kan du se, hvordan du bør forholde dig, og hvilke medlemstilbud GL tilbyder dig.

Det har store økonomiske konsekvenser at blive afskediget. Særligt medlemmer omkring de 60 år vil blive ramt økonomisk hårdt, ikke mindst fordi deres udsigt til at opnå anden beskæftigelse kan være lille. Det kan for gruppen af lærere på omkring de 60 år være nødvendigt at indgå en aftale med skolen om en senior- eller fratrædelsesordning som alternativ til en afskedigelse. Også her skal TR og sekretariatet​ kontaktes hurtigst muligt.​​​

 

 

Medlemstilbud for afskedigede medlemmerhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Medlemstilbud-for-afskedigede-medlemmer.aspxMedlemstilbud for afskedigede medlemmerGL's medlemstilbud til dig, der er blevet afskediget, ikke er blevet genansat efter en vikaransættelse eller er arbejdsløs gymnasielærer.
Er du blevet afskediget pga. nedskæringer?https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Er-du-blevet-afskediget.aspxEr du blevet afskediget pga. nedskæringer?Se her, hvad du skal gøre
Hvem kan benytte GL's tilbud?https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Hvem-kan-benytte-GL's-tilbud.aspxHvem kan benytte GL's tilbud?Oversigt og kriterier for GL's tilbud til dig, der mister dit job. Det kan fx være pga. nedskæringer, færre elever eller som konsekvens af reformen, at du mister dit job. Tilbuddene skal medvirke til at hjælpe dig videre i et nyt job.
"Særligt hensyn"https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Genanbringelsesordning.aspx"Særligt hensyn"Gymnasielærere, der underviser ved stx/hf er omfattet af en overenskomstbestemmelse om "særligt hensyn" ved afskedigelse som følge af sygdom eller arbejdsmangel.
Egen opsigelsehttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Nytjob_sigeop.aspxEgen opsigelseSig ikke dit job op, før du har skriftlig sikkerhed for det nye job - og har aftalt vilkårene for det nye job.
Find job - søg bredt https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Soeg-job.aspxFind job - søg bredt Få afklaret dine kompetencer - det er første skridt i jobsøgningen.
TR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser https://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tillidsrepraesentantens-rolle-ved-nedskaeringer-og-afskedigelser.aspxTR's rolle ved nedskæringer og afskedigelser Værktøjer og information til TR om at hjælpe afskedigelsestruede medlemmer bedst muligt.
Tilbud til skoler: Rådgivning om værdige afskedigelserhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/Sider/Tilbud-til-skoler---raadgivning-om-vaerdige-afskedigelser.aspxTilbud til skoler: Rådgivning om værdige afskedigelserSamarbejdsaftale med AS3 Transition

Emner:  
Interessent: