Tilskud til efter- og videreuddannelse

Medlemstilbud afskedigede
 
​​​​ afsk-kursus.png 

Få op til 15.000 kr. i tilskud​


​Medlemmer, der er i GL-karriereforløb hos MA​, kan søge økonomisk støtte til efter- og​ videreuddannelse fra GL. For vikarer gælder, at de tidligst kan benytte tilbuddet fra tre måneder før deres kontrakt udløber.

Hvilke typer efter- og videreuddannelse støttes?

Du kan få støtte til efter- og videreuddannelse, hvis uddannelsen giver dig kvalifikationer og kompetencer til at søge dit næste job. Det kan også være, at du skal 'have papir' på nogle kompetencer, du har i forvejen.

Det er en betingelse, at du har påbegyndt et GL-karriereforløb - se karriererådgivning - og dér fundet frem til hvilken efter- og videreuddannelse, der vil kunne forbedre dine beskæftigelsesmuligheder. 

Karriererådgiveren fra MA skal anbefale og godkende kurset/efteruddannelsen, for at du kan få støtten bevilget.

Du kan få støtte til efter- og videreuddannelse, hvis uddannelsen giver dig formelle kvalifikationer og kompetencer til at søge dit næste job. 

Det kan også være, at du har andre idéer til, hvad du mener, kan bringe dig videre til dit næste job. Fx at du har en virksomhedsplan og behov for sparring, at du gerne vil have job i en privat virksomhed og ønsker at deltage i matchindsatser mellem højtuddannede og private virksomheder, ønsker at blive skarpere på dine personlige- og faglige kompetencer og få foretaget personprofiltests eller andet. Hvis det er tilfældet, kan du drøfte dine muligheder med din karrierevejleder, og du vil efterfølgende skulle skrive en kort evaluering til GL af, hvad du har fået ud af indsatsen.​​

​Hvor store beløb kan du søge om?​

Efteruddannelsestilskuddet kan ydes inden for en ramme på kr. 15.000 kr. pr. medlem. Såfremt et kursus er dyrere end 15.000 kr., kan GL dække op til kr. 15.000 kr., ligesom det er muligt at fordele de 15.000 kr. på flere kurser, hvis kurserne øger beskæftigelsesmulighederne.

Hvilke typer udgifter dækkes?

GL yder tilskud til udgifter forbundet med deltagelse i efter- og videreuddannelse (kursusgebyr og udgifter til undervisningsmaterialer), men ikke til tabt arbejdsfortjeneste, transportudgifter eller mistede dagpenge.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Det er en betingelse, at du har påbegyndt et GL-karriereforløb - se karriererådgivning - og dér fundet frem til hvilken efter- og videreuddannelse, der vil kunne forbedre dine beskæftigelsesmuligheder. 

Karriererådgiveren fra MA skal anbefale og godkende kurset/efteruddannelsen, for at du kan få støtten bevilget.

For vikarer gælder, at de tidligst fra tre måneder før deres kontrakt udløber, kan benytte tilbuddet. Er du blevet varslet ned i tid og bliver berettiget til supplerende dagpenge, kan du også benytte tilbuddet.

Du skal samtidig have været medlem uafbrudt af GL de seneste 12 måneder med korrekt kontingentindbetaling, og du skal have haft job i en gymnasial uddannelse samtidig med dit medlemskab af GL. Du kan dog godt have været ledig i mere end 12 måneder, hvis du tidligere har været beskæftiget i gymnasiesektoren og har været medlem som arbejdsløs lige siden. For at få tilskud til efteruddannelse skal du have påbegyndt et karriereafklaringsforløb, hvor efter​- eller videreuddannelsen er aftalt med karriererådgiveren.

Ansøgning

Ansøgning og eventuelle spørgsmål sendes til GL's sekretariat: Charlotte von Bülow cb@gl.org​.

Emner: Medlemstilbud; Afskedigelse; Efteruddannelse
Interessent: