Karriere, afklaring og jobsøgning

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​På denne side kan du finde inspiration til at afklare dine kompetencer, jobsøgning mm. Hvis du er opsagt, ledig, varslet ned i tid eller årsvikar kan du deltage i GL's skræddersyede karriereforløb, der fokuserer på kompetenceafklaring, værktøjer til jobsøgning og viden om arbejdsmarkedet. Er du i arbejde som gymnasielærer kan du i GL få karrieresparring om de næste skridt i dit arbejdsliv, kompetenceafklaring, jobmarked mm.

Kompetenceafklaring
Afklaring af dine kompetencer er første vigtige skridt, når du overvejer de næste skridt i dit arbejdsliv. Læs mere på GL's sider om gymnasielæreres kompetencer og karriereveje. Du kan også læse mere om kompetenceafklaring på Magistrenes A-kasses (MA) hjemmeside eller bruge dette sporskifte værktøj til at afdække ønskede kompetencer i forbindelse med et sporskifte væk for gymnasieområdet.
​Søg bredt – brug jobdatabaser​
Magistrenes A-kasse har listet de vigtigste jobsøgningsdatabaser: Generelle jobdatabaser, Akademikerdatabasen, internationale jobmuligheder, resurser for selvstændige og iværksættere og Senior Erhverv.

Mange jobdatabaser stiller en elektronisk jobagent til rådighed, der gør arbejdet nemmere for dig, udvælger de typer stillingsopslag, som du har udvalgt, og sender dig besked på din mail. Se links til databaser her.

LinkedIn
LinkedIn er et godt værktøj at bruge i din jobsøgning. Både til at synliggøre dine kompetencer og til at styrke dit faglige og professionelle netværk. Det er derfor en god ide at oprette en profil på LinkedIn eller at overveje, om du kan udvide den måde, som du bruger LinkedIn på. Har du brug for inspiration, så indgår brug af LinkedIn i de karriereforløb GL tilbyder, ligesom fx Magistrenes A-kasse udbyder kurser.​
Jobsøgning i små og mellemstore virksomheder – Brug Akademikerdatabasen

Akademikerkampagnen skaber jobåbninger for akademikere, der ønsker at arbejde i Danmarks SMV´er (små og mellemstore virksomheder). Akademikerkampagnen arbejder med at synliggøre højtuddannedes værdi og skaber dialog og match mellem akademikerne og virksomhederne. Kampagnens resultater er reelle jobåbninger og viser, at akademikere, der bliver ansat hos SMV'er, får et job med spændende opgaver, udviklingsmuligheder og en arbejdsdag med stor indflydelse på vækst, strategi og planlægning.

Akademikerdatabasen
Akademikerbasen er åben for alle jobsøgende akademikere og er uafhængig af kommercielle interesser. Akademikerbasen er en CV-database direkte målrettet private virksomheder, og den bliver anvendt til at finde egnede kandidater, når der skabes konkrete jobåbninger i akademikerkampagnen. Er du kandidat, og vil du arbejde i en privat virksomhed? Læg dit CV på Akademikerbasen her.

Arrangementer med fokus på jobskabelse 
Akademikerkampagnen afholder flere utraditionelle og nyskabende events og arrangementer med fokus på jobskabelse for akademikere i private virksomheder. Fælles for alle arrangementerne er det direkte møde med virksomheder og arbejdsgivere, der ønsker at komme i dialog med jobsøgende akademikere. Der vil dog ofte være begrænset antal deltagere, og der er tilmelding efter "først til mølle-princippet". Med en profil på Akademikerbasen.dk vil du være en af de første, der inviteres til arrangementerne.

Akademikerkampagnen har en tæt dialog med erhvervslivet og ved, hvad der efterspørges ved opgaveløsning i virksomhederne, og hvilke kompetencer der skal sætte gang i virksomhederne, når vi er på den anden side af sundhedskrisen.

Derfor har Akademikerkampagnen ​udviklet 4 digitale moduler, som tager udgangspunkt i de brændende platforme. Du kan se, hvordan du kan   gøre dig interessant for virksomhederne på trods af de åbenlyse barrierer, som vi er oppe imod lige nu. Du vil få konkrete værktøjer, du kan arbejde videre med efter hvert møde.

Er du ledig, er det gratis at deltage, og er du i arbejde, betaler GL kursusgebyret.​

Virksomhedernes tilskudsmuligheder
​​Der findes en række jobordninger, tilskudsmuligheder for virksomheder, databaser og andre indsatser, du som højtuddannet ledig kan benytte i din jobsøgning.

MA har udarbejdet en beskrivelse af en række forskellige jobordninger som retter sig mod forskellige grupper. Det gælder blandt andet: Innobooster, Landdistriktsvækst pilot, ErhvervsPhD, Introduktionsstillinger i det offentlige og Handicapkompensation. Find dem her

Du kan med fordel bruge dem aktivt i din jobsøgning ved blandt andet at gøre arbejdsgiverne opmærksomme på ordningerne. Det kan være en god idé at præsentere arbejdspladsen for en projektidé, der kan give et billede af hvilke opgaver som du vil kunne være med til at løfte på arbejdspladsen. Flere af ordningerne ligger under Innovationsfonden, som er offentlig og råder over store beløb til de forskellige initiativer.

Virksomhedspraktik – når man er ledig
​​Med en virksomhedspraktik har du mulighed for at få snuset til en branche, der interesserer dig, få afprø-vet nye arbejdsfelter, få netværkskontakter og måske få foden indenfor i en virksomhed.

Jobcenteret er omdrejningspunktet, når man vil i virksomhedspraktik
  • Virksomheden skal ansøge jobcenteret om godkendelse af praktikken
  • Du skal få jobcenteret til at skrive praktikken ind i Min Plan
Hvad tæller som praktik?
  • En virksomhedspraktik kan højst vare fire uger. Er du dimittend, så har du mulighed for op til 8 ugers virksomhedspraktik.
  • Virksomheden kan både være offentlig og privat.
  • En virksomhedspraktik kan ikke foregå i udlandet.
Hvad gør man for at komme i praktik?
  • Find virksomheden: Det bedste udbytte får du, hvis du selv finder en relevant virksomhed, etablerer kontakten og laver en aftale. Når du og virksomheden er blevet enige, skal virksomheden ansøge jobcentret om godkendelse af virksomhedspraktikken på vitas.bm.dk.
  • Husk at den skal skrives ind i Min Plan!
Økonomi
  • Du er dagpengeberettiget under praktikken og skal stadig udfylde dagpengekort i perioden.

Kilde: https://ma-kasse.dk/dagpenge/arbejde-paa-dagpenge/aktivering/virksomhedspraktik/​​

Gymnasielærerjob i Sverige
Hvis du har taget gymnasialt pædagogikum, og dermed har undervisningskompetence i de danske gymnasiale uddannelser, så opfylder du også kravene til jobbet i Sverige, Norge, Finland og Grønland. Der er mangel på lærere i Norge og Sverige – så jobmarkedet for gymnasielærere er ganske godt, men lønniveauet i Sverige er typisk lavere end i Danmark.

Svenske gymnasielærere har typisk taget deres pædagogiske uddannelse på universitetet i forbindelse med uddannelsen i fagene - den såkaldte uddannelse til "ämneslärar" i grundskolens udskoling og gymnasiet. Svenske studerende kan også opnå de nødvendige pædagogiske kompetencer ved at læse en "KPU", som er en supplerende pædagogisk uddannelse til dem, der allerede har læst det nødvendige antal point i fagene.

De danske gymnasielærere kan som bekendt ikke tage pædagogikum uafhængigt af en ansættelse på en skole, men det har altså ikke betydning for anerkendelsen af kompetencen i Sverige. Svenske gymnasielærere med "lärarlegitimation" – dvs. faglige og pædagogiske kompetencer til at undervise i det svenske gymnasium – kan i øvrigt også få anerkendt deres kompetencer i Danmark. Der er både indgået fællesnordiske aftaler og vedtaget EU-direktiver, der sikrer gensidig anerkendelse af undervisningskompetence mellem de nordiske lande og mellem lande i EU. Der er enkelte undtagelser, men generelt skal en nogenlunde sammenlignelig formel undervisningskompetence anerkendes. Det kan selvfølgelig være nødvendigt at kunne sproget i det land, som man skal være gymnasielærer i. Det er ofte op til den ansættende skoleleder at vurdere, om sprogkompetencerne er tilstrækkelige.​
​Freelancer, selvstændig, iværksætter

Hvis du går med drømmen om at blive selvstændig eller iværksætter, kan du på Magistrenes A-kasses hjemmeside få hjælp til at tage de første skridt. Det kan fx være som vidensiværksættere, freelancer eller konsulent inden for stort set alle brancher lige fra kommunikation, it, film, oplevelsesøkonomi og sundhed til specialistopgaver inden for biotek. Eller det kan være selvstændige, der har startet butikker – både fysiske og webshops.

Læs mere her om selvstændig eller freelancer.

Vikarbureauer
Du finder her i kort form link til danske vikarbureauer opdelt efter brancher og byer. Og skal du i kontakt, finder du telefonnumre og e-mailadresser til alle bureauerne på listen.​

Meritlærer

Meritlæreruddannelsen

Ønsker du at undervise i folkeskolen, kan du tage en meritlæreruddannelse, som giver kompetencer hertil. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående efteruddannelse for personer med forudgående kvalifikationer og erfaringer. Uddannelsen udbydes under åben uddannelse og er ikke SU-berettiget.  

Du kan læse mere på Uddannelsesguide om merilæreruddannelsen.


Teach First
I Teach First prog​rammet optages kandidater og bachelorer, som kan inspirere og lære fra sig i folkeskoler i udsatte boligområder. Som graduate ansættes man på en folkeskole i et udsat område på fuld tid og  gennemfører samtidig en akkrediteret læreruddannelse uden for skoletiden. Man modtager løn i forløbet og omfanget af læreruddannelse er 150 ECTS.

For friskoler og efterskoler er der ikke knyttet et krav om, at man skal have en folkeskolelæreruddannelse.

Paragraf 2-ordningen - den alternative vej til præsteembedet

Den klassiske vej til at blive præst er gennem at have en teologisk uddannelse fra enten Aarhus eller Københavns Universitet. Men der findes også en anden vej, som du kan læse mere om her.​  

GL har kendskab til tidligere gymnasielærere, som søger præsteembedet gennem § 2 ordningen. Fx med fagkombinationerne: dansk/religion, musik/kemi og religion/historie.

OBS der er desuden fremsat lovforslag om en ny meritlæreruddannelse.​

Økonomisk rådgivning til trængt økonomi

Alle kan opleve, at økonomien ikke hænger sammen i perioder. Har du brug for at få ekstra øjne på din økonomi, kan du som medlem af GL få uforpligtende økonomisk rådgivning i Lån & Spar. (også selv om du ikke er kunde i banken).

Læs mere om økonomisk rådgivning​​

Emner: Varslet fokus
Interessent: