Medlemstilbud for afskedigede medlemmer

Medlemstilbud afskedigede
 

​​​​​​​​​​​​​​​GL's medlemstilbud til dig, der er blevet afskediget, ikke er blevet genansat efter en vikaransættelse eller er arbejdsløs gymnasielærer.​ Tilbuddene skal medvirke til at hjælpe dig videre i et nyt job.​​

Tilbud Forudsætninger
Karriererådgivning

For dig som er opsagt, ledig eller vikar. Tilbuddet forudsætter medlemskab af GL uafbrudt minimum de seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling) og haft beskæftigelse i en gymnasial uddannelse.

Tilskud til kurser på op til 15.000 kr.Det er en forudsætning, at du er påbegyndt et karriereforløb, og du sammen med karriererådgiveren har fundet frem til hvilken efter- og videreuddannelse, der vil kunne forbedre dine beskæftigelsesmuligheder. Karriererådgivningen fra MA skal desuden anbefale ​kurset/efteruddannelsen. ​For vikarer gælder, at de tre måneder før deres kontrakt udløber kan benytte tilbuddet. Medlemmer, der er varslet ned i tid og bliver berettiget til supplerende dagpenge, kan ligeledes benytte tilbuddet. Du skal have været medlem af GL uafbrudt minimum de ​seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling).​
PsykologhjælpAlle medlemmer af GL, hvis behovet er relateret til arbejdet eller ledigheden. 5 samtaler pr. år forudsætter, at medlemmet er blevet varslet afskediget. (forudsætter korrekt kontingentbetaling)
5.000 kr./måned oven i dagpengeFastansatte og tidsbegrænset ansatte, der er genansat uden afbrydelse på samme arbejdsplads for fjerde gang, der er blevet uforskyldt ledige, og uafbrudt har været medlem af GL og en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt MA,​ i minimum 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling)​ umiddelbart før 1. ledighedsdag samt er berettiget til ydelser fra A-kassen. Deltidsansatte er berettiget til en proportional andel.
Nedsat kontingent til GLAlle medlemmer af GL, som har op til 34 timer pr. uge.
Lønsikring

Særskilt forsikring, som kan tegnes af medlemmer af GL og MA. Den skal være tegnet ​tidligere end varslet afskedigelse.

​ 

Emner: Medlemstilbud; Afskedigelse; Varslet fokus
Interessent: