Medlemstilbud for afskedigede medlemmer

Medlemstilbud afskedigede
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​GL's medlemstilbud til dig, der er blevet afskediget, varslet ned i tid, ikke er blevet genansat efter en vikaransættelse eller er ledig.​ Tilbuddene skal medvirke til at hjælpe dig videre i et nyt job.​​

Tilbud Forudsætninger
Karriererådgivning

For dig som er opsagt, varslet ned i tid, ledig eller vikar. Tilbuddet forudsætter medlemskab af GL uafbrudt minimum de seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling),​ og at du har haft beskæftigelse i en gymnasial uddannelse.

Tilskud til kurser på op til 15.000 kr.Det er en forudsætning, at du er påbegyndt et karriereforløb. Sammen med karriererådgiveren har du fundet frem til hvilken efter- og videreuddannelse, der vil kunne forbedre dine beskæftigelsesmuligheder. Karriererådgiveren fra MA anbefaler herefter ​kurset/efteruddannelsen. ​For vikarer gælder, at man tidligst tre måneder før kontrakten udløber kan benytte tilbuddet. Medlemmer, der er varslet ned i tid og bliver berettiget til supplerende dagpenge, kan ligeledes benytte tilbuddet. Du skal have været medlem af GL uafbrudt minimum de ​seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling).​ Beløbet er et engangsbeløb.
​Op til 5.000 kr./måned oven i dagpengeFastansatte og tidsbegrænset ansatte, der er genansat uden afbrydelse på samme arbejdsplads for fjerde gang, der er blevet uforskyldt ledige, og uafbrudt har været medlem af GL (med korrekt kontingentbetaling)​ og en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt MA,​ i minimum 12 måneder umiddelbart før 1. ledighedsdag samt er berettiget til ydelser fra A-kassen. Deltidsansatte er berettiget til en proportional andel.
Lønsikring
Særskilt forsikring, som kan tegnes af medlemmer af GL og MA. Kontakt MA
Nedsat kontingent til GL

Alle medlemmer af GL, som har op til 34 timer pr. uge.​​

Lønsikring
Særskilt forsikring, som kan tegnes af medlemmer af GL og MA. Kontakt MA
Psykologhjælp
Psykologhjælp er dækket af Sundhedsordning. Den dækker for eksempel forhold som stress, angst og depression.
Behandlingen skal sikre, at du får det bedre og oplever fremgang.​​

​ 

Emner: Medlemstilbud; Afskedigelse; Varslet fokus
Interessent: