Karriererådgivning

Medlemstilbud afskedigede
 

​​​ ​​​​​​​​​​​​afsk-nye-karriere.png​​​

Har du mistet dit job, eller er du ledig, kan du som GL-medlem deltage i et særligt karriererådgivningsforløb.​


GL anser dette tilbud som det centrale medlemstilbud for gymnasielærere, som er blevet opsagt eller er ledig. Vi anbefaler dig derfor at tilmelde dig dette karriererådgivningstilbud. Undervejs i forløbet vil du sammen med din karriererådgiver afdække, hvilke andre af GL's tilbud, du med fordel kan benytte.

Du får mulighed for at deltage i et kontinuerligt forløb med individuelle samtaler og  workshop tilrettelagt for dig. Dermed får du mulighed for at arbejde systematisk med at afdække dine særlige kompetencer og erfaringer set i forhold til mulighederne på det aktuelle arbejdsmarked.

Du vil først blive tilbudt en afklaringssamtale, som tager ca. 30 minutter. I denne samtale møder du første gang den karriererådgiver, som vil følge dig. I finder sammen ud af, hvornår du skal deltage i workshop, og hvornår du vil have størst glæde af at få dine individuelle karriererådgivningssamtaler. Det almindelige GL-tilbud vil være tre karrieresamtaler af en times varighed, ligesom der er mulighed for coachingsamtaler hvis du har behov for en særlig indsats udover karriereforløbet. Du vil sammen med din karriererådgiver finde ud af, om du har brug for nogle af GL's andre tilbud, eller om du kan have glæde af MA's tilbud (Brug af MA's egne tilbud forudsætter medlemskab af MA).​​

Dine behov i jobsøgningsprocessen kan afhænge af:

  • din fagkombination.
  • om du har 3 eller 30 års erfaring i gymnasieskolen.
  • om du har erfaring med studievejledning, administration, teamledelse eller lignende.


Elementer i karriererådgivningen

Karriererådgivningen består af et målrettet forløb, der er tilpasset din specifikke baggrund og dine behov. I forløbet indgår følgende elementer:
Kompetenceafklaring:
 Bliv klar på, hvad du kan. Du har et væld af kompetencer (klasseledelse, formidling, vejledning, planlægning, tværfagligt samarbejde osv.). Disse kompetencer skal afdækkes/beskrives og 'oversættes' til de konkrete muligheder på det aktuelle arbejdsmarked.

Jobmuligheder:
 Du vil få viden om konkrete muligheder på arbejdsmarkedet. Da ungdomsårgangene er små i de kommende år kombineret med politisk ønske om at spare på gymnasieuddannelser, kan det være svært at finde job i gymnasieuddannelserne. Derfor er det vigtigt også at se på oplagte nye veje uden for gymnasiesektoren.

Ansøgningsmateriale:
  Du får støtte til og feedback på din udformning af CV og ansøgningsmateriale.

Træning i jobsamtaler:
 Du kan få trænet den konkrete jobsamtale, så snart det er aktuelt.

Efteruddannelse:
 Med udgangspunkt i din strategi for jobsøgning får du rådgivning i relevant efteruddannelse. GL betaler op til 15.000 kr. i tilskud for dig, så du har mulighed for at efteruddanne dig i en bestemt jobretning. Efteruddannelsen skal være anbefalet af din karriererådgiver. Du kan få støtte til efter- og videreuddannelse, hvis uddannelsen giver dig formelle kvalifikationer og kompetencer til at søge dit næste job. 

Det kan også være, at du har andre idéer til, hvad du mener, kan bringe dig videre til dit næste job. Fx at du har en virksomhedsplan og behov for sparring, at du gerne vil have job i en privat virksomhed og ønsker at deltage i matchindsatser mellem højtuddannede og private virksomheder, ønsker at blive skarpere på dine personlige- og faglige kompetencer og få foretaget personprofiltests eller andet. Hvis det er tilfældet, kan du drøfte dine muligheder med din karrierevejleder, og du vil efterfølgende skulle skrive en kort evaluering til GL af, hvad du har fået ud af indsatsen.

​Behov for coachingsamtaler:
Som led i karriereforløbet tilbyder GL coachingsamtaler, når der er behov for en ekstra indsats – udover karriereforløbet. Coachingsamtaler kan være relevante, enten hvis du er særlig hårdt ramt (af fx en fyring), eller hvis du har et problem, der i særlig grad kalder på en coachende tilgang (fx af personlig, afklarende karakter). Det vil sige, at du som medlem kan aftale coachingsamtaler med din karriervejleder, hvis du har udfordringer der ikke er behandlingskrævende, men som udgør en forhindring for, at du kan være en succesfuld jobsøger. Fokus i coachingsamtalerne vil derfor være på at adressere de forhindringer eller barrierer, der står i vejen for, at du kan beskæftige dig målrettet med dit videre arbejdsliv.


MA

GL har indgået en aftale med Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA), så det er MA, der varetager karriererådgivningen for GL. I GL kender vi gymnasiesektoren, men MA's karriererådgivere kender hele det akademiske arbejdsmarked. Men selv om det er MA, der udfører rådgivningen, er det kun tilgængeligt for GL's medlemmer, da det er GL, der betaler MA for at levere karriererådgivningen. 


Hvem kan benytte tilbuddet?

For at deltage i GL's karriererådgivning skal du være opsagt, ikke forlænget i en vikarstilling eller ledig. Er du blevet varslet ned i tid, kan du også benytte tilbuddet. Du skal samtidig have været medlem uafbrudt af GL de seneste 12 måneder, og du skal have haft job i en gymnasial uddannelse samtidig med dit medlemskab af GL. Du kan dog godt have været ledig i mere end 12 måneder, hvis du tidligere har været beskæftiget i gymnasiesektoren og har været medlem som arbejdsløs lige siden. ​Tilbuddet skal medvirke til at hjælpe dig videre i et nyt job.

Hvis du har behov for coachingsamtaler, aftaler du dem med din karrierevejleder, enten i starten af eller i løbet af dit karriereforløb.


Hvad får du dækket?​​

GL betaler for hele dit afklaringsforløb - karriererådgivningen hos MA. Er du opsagt, men ikke fratrådt din stilling, så tal med TR og ledelsen om mulighed for at få fri til at deltage i karriererådgivningen. Skal du til jobsamtale, og du er opsagt, har du krav på at få fri til at gå til jobsamtale. Deltagere i forløbet, der er ledige, kan få transportgodtgørelse når de deltager i GL's karriereforløb afholdt af MA efter MA's regler. MA administrerer og udbetaler transportgodtgørelsen, også til GL medlemmer, der deltager i forløb, og som ikke er medlem af MA. Tilmelding

Send en mail til cb@gl.org med emnefeltet "Tilmelding til karriererådgivning". Du bedes i mailen give dit samtykke til, at GL må udveksle dine medlemsdata med Magistrenes Arbejdsløshedskasse, som leverer karriererådgivningen for GL.

Emner: Afskedigelse; Medlemstilbud; Fyret
Interessent: