Medlemstilbud for afskedigede medlemmer

Medlemstilbud afskedigede
 

​​​​​​​​​​​​Oversigt og kriterier for GL's tilbud til dig, der mister dit job. Det kan fx være pga. nedskæringer, færre elever eller som konsekvens af reformen, at du mister dit job. Tilbuddene skal medvirke til at hjælpe dig videre i et nyt job.

Tilbud Forudsætninger
Karriererådgivning

Medlemmer, der er opsagt fra fast stilling, ikke blevet forlænget i en vikarstilling, er ledig, eller er varslet ned i tid og bliver berettigede til supplerende dagpenge. Medlemskab af GL uafbrudt minimum seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling) og haft beskæftigelse i en gymnasial uddannelse.

Tilskud til kurser på op til 15.000 kr.Medlemmer, der er opsagt fra fast stilling, ikke blevet forlænget i en vikarstilling eller er ledig. For ikke-fastansatte, der ikke er blevet forlænget, gælder, at de fra tre måneder før deres kontrakt udløber og ikke tidligere, kan benytte tilbuddet. Medlemmer med en mindre ansættelse som vikar eller timelærer samt medlemmer, der er varslet ned i tid og bliver berettiget til supplerende dagpenge, kan ligeledes benytte tilbuddet. Du skal have været medlem af GL uafbrudt minimum seneste 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling) og haft beskæftigelse i en gymnasial uddannelse. Udgangspunktet er, at kurset skal være aftalt med din karriererådgiver.
PsykologhjælpAlle medlemmer af GL, hvis behovet er relateret til arbejdet eller ledigheden. 5 samtaler pr. år forudsætter, at medlemmet er blevet varslet afskediget. (forudsætter korrekt kontingentbetaling)
5.000 kr./måned oven i dagpengeFastansatte og tidsbegrænset ansatte, der er genansat uden afbrydelse på samme arbejdsplads for fjerde gang, der er blevet uforskyldt ledige, og uafbrudt har været medlem af GL og en akademisk arbejdsløshedskasse, normalt MA,​ i minimum 12 måneder (med korrekt kontingentbetaling)​ umiddelbart før 1. ledighedsdag samt er berettiget til ydelser fra A-kassen. Deltidsansatte er berettiget til en proportional andel.
Nedsat kontingent til GLAlle medlemmer af GL, som har op til 34 timer pr. uge.
Lønsikring

Særskilt forsikring, som kan tegnes af medlemmer af GL og MA, og som skal være tegnet minimum 6 måneder før varslet afskedigelse.

 

Se de præcise kriterier for at modtage ydelsen under de enkelte tilbud.

Emner: Medlemstilbud; Afskedigelse; Varslet fokus
Interessent: