Særligt hensyn

 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gymnasielærere, der underviser ved statslige, selvejende og private gymnasieskoler er omfattet af overenskomstens bestemmelse om "særligt hensyn ​ved besættelse af ledige stillinger" i tilfælde af afskedigelse som følge af sygdom eller arbejdsmangel.

Bestemmelsen lyder således​:

Har en afskedigelse været begrundet i sygdom eller manglende timetal, og har ansættelsesforholdet ikke på forhånd været tidsbegrænset, vil der ved besættelse af ledige stillinger i gymnasieskolen blive taget særligt hensyn til den pågældende magister under forudsætning af, at han i rimeligt omfang søger de stillinger i gymnasieskolen, der opslås ledige inden for hans faggruppe.​

Har du været fastansat i det almene gymnasium og hf og er blevet afskediget som følge af sygdom eller arbejdsmangel, kan du kontakte GL i forbindelse med ansøgninger. GL har mulighed for at kontakte rektor,  og med henvisning til overenskomstens bestemmelse anmode om, at du bliver kaldt til samtale.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er en garanti for, at du får stillingen eller kommer til samtale, men en del rektorer kalder gerne til en samtale, hvis din profil i øvrigt svarer til det, som efterspørges​

Du bør kontakte GL hurtigst muligt og senest 2 dage inden ansøgningsfristens udløb, når du ser et stillingsopslag, du ønsker at reflektere på. Husk at vedhæfte det stillingsopslag, som du søger på samt oplyse os om, hvilke fag du har​​​​. Du skal selv søge stillingen, men GL kontakter skolen​ skriftligt før stillingsopslagets udløb.

Meddelelse, om hvilke stillinger du søger, gives til GL's sekretariat på e-mail: cb@gl.org eller tel​efonisk på 33 29 09 22.​​​

Emner: Opsigelse; Varslet fokus
Interessent: