Løn og ansættelse

 
 

​​​​​​​​​​Her kan du finde information vedr. løn og ansættelse; fx om afskedligelse, pædagogikum, løntal, barsel, omsorgsdage, sygdom, arbejdsmiljø og ferie.
Der er også information for dig, som er ny gymnasielærer, vikar eller senior.

Løn og ansættelsesvilkår reguleres for alle lærere og ledere ved gymnasieuddannelserne via kollektive overenskomster.

Du er altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller GL's sekretariat på gl@gl.org eller tlf. 33 29 09 00, hvis du har brug for yderligere information.

Søg i siderne under Løn og ansættelse herunder:

 

 

Eksamensplanlægninghttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/Sider/Eksamensplanlægning.aspxEksamensplanlægning13-03-2019 23:00:00GL’s gode råd til eksamensplanlægningen
AR-nyt: Professionel kapital i praksis, valg af AMR, Ny NFA-undersøgelse, ny arbejdsmiljøkonsulent i GLhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/ARnyt/Sider/AR-nyt-05-02-2019.aspxAR-nyt: Professionel kapital i praksis, valg af AMR, Ny NFA-undersøgelse, ny arbejdsmiljøkonsulent i GL04-02-2019 23:00:00Nyt for arbejdsmiljørepræsentanter
Overenskomsthttps://www.gl.org/loenogans/overenskomstOverenskomstGymnasielærere ansættes på overenskomst.
Arbejdstidhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstidArbejdstidGymnasielæreres arbejdstid er i gennemsnit 37 timer pr. uge, dvs. der er 1.924 timer til rådighed pr. år til arbejde, ferie og anden frihed med løn.
Eksamenhttps://www.gl.org/loenogans/eksamenEksamen
Afskedigelsehttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelseAfskedigelseVejledning til medlemmer, som bliver afskediget.
Børn og barselhttps://www.gl.org/loenogans/boernBørn og barselSom gymnasial lærer er du omfattet af den statslige barselsaftale. Den gælder for alle lærere ved statslige, statslige selvejende og private gymnasieskoler, studenterkurser, hf-kurser, VUC og erhvervsgymnasier.
Lønhttps://www.gl.org/loenogans/loenLønGymnasielærere – på hf, hhx, htx og stx – skal have et attraktivt akademisk lønniveau for at kunne rekruttere og fastholde de dygtigste gymnasielærere til gavn for kvaliteten i gymnasieuddannelserne.
Ny gymnasielærerhttps://www.gl.org/loenogans/NygymnasielaererNy gymnasielærerHer kan du finde information om løn, jobsøgning og arbejdet som gymnasielærer og underviser på stx/hf og hhx/htx.
Seniorhttps://www.gl.org/loenogans/seniorSenior​​Skal du på pension eller efterløn? Måske ønsker du nedsat arbejdstid eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden pensionering. På denne side har vi samlet information, som kan være med til at give dig et overblik. Pensionering osv. kan have stor betydning for din økonomi. Det kan derfor være en god ide at planlægge din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i god tid og på forhånd søge at skabe dig et samlet overblik over din økonomiske situation som pensionist eller som efterlønsmodtager. Reglerne er under forandring og komplicerede. Du bør derfor i god tid inden pensionstidspunktet søge rådgivning i GL, pensionskassen og A-kassen.
Sygdomhttps://www.gl.org/loenogans/sygdomSygdom06-12-2018 23:00:00Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg? Hvad er mulighedserklæring, sygefraværssamtale, hvordan følger kommunen op etc.
OK13-forhandlingernehttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13OK13-forhandlingerneGL's medlemmer er alle omfattet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. GL informerer løbende om OK13.
OK15-forhandlingernehttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15OK15-forhandlingerneGL informerer løbende om OK15 her.
OK18https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18OK18​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Her kan du finde information om OK18.​
OK13-håndboghttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13-haandbogOK13-håndbogGL's vejledning til håndtering af overenskomst 2013.
Tjenesterejserhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/tjenesterejserTjenesterejser31-12-2018 23:00:00Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning om kørselsgodtgørelse. Find de gældende satser her.
Nedskæringshåndbogen til TRhttps://www.gl.org/loenogans/afskedigelse/TRNedskæringshåndbogen til TRGL's vejledning til håndtering af nedskæringer og afskedigelser.
AR-nyhedsbrevehttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/ARnytAR-nyhedsbreveHer på siden kan du søge i nyhedsbreve sendt til arbejdsmiljørepræsentanter. Brug filtrene ude til venstre til at filtrere.
Psykisk arbejdsmiljøhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/psykiskPsykisk arbejdsmiljøHer kan du læse om psykisk arbejdsmiljø
Attraktive arbejdspladserhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdsmiljoe/attraktive-arbejdspladserAttraktive arbejdspladserGymnasiale arbejdspladser skal være attraktive. Derfor afsatte GL midler til at støtte en række skoleprojekter, der på forskellig vis har fokuseret på, hvordan man kan gøre arbejdspladsen mere attraktiv.
Tag godt imod nye lærerehttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/taggodtimodTag godt imod nye lærere06-08-2018 22:00:00Denne side er et idékatalog for skoleledelser og tillidsrepræsentanter om, hvordan man kan tage imod nye lærere
Pædagogikumhttps://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/paedagogikumPædagogikumDet kræver både teoretiske og praktiske værktøjer at blive klædt på til jobbet som gymnasielærer. Derfor skal universitetsuddannelsen suppleres med pædagogikum, når du bliver fastansat som gymnasielærer. Med pædagogikum får du undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser
En aftale er en aftalehttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK18/Sider/En-aftale-er-en-aftale.aspxEn aftale er en aftale11-12-2018 23:00:00De statsansatte vil ikke acceptere, at Finansministeriet systematisk arbejder for at udhule de ansattes vilkår. Der er fuld enighed om, at det ikke kun er et problem for de berørte medarbejdere, men at det er et problem for alle statsligt ansatte. Det her er principielt, og organisationerne i CFU står sammen.
Feriehttps://www.gl.org/loenogans/Sider/Ferie.aspxFerie04-10-2018 22:00:00​Gymnasielærere er dækket af ferieaftalen, som indeholder regler om optjening og afvikling af ferie og særlige feriedage.
Pædagogisk faglig koordinatorhttps://www.gl.org/loenogans/Sider/Paedagogisk-faglig-koordinator.aspxPædagogisk faglig koordinator​Med overenskomsten i 2013 blev der aftalt en ny stillingskategori som pædagogisk faglig koordinator. Ligesom pædagogiske ledere ansættes koordinatorerne i særskilte stillinger, og der er særlige regler vedr. bl.a. løn, lønforhandling og merarbejde.
Ytringsfrihedhttps://www.gl.org/loenogans/Sider/Ytringsfrihed.aspxYtringsfrihed30-10-2016 23:00:00Gymnasielærernes ytringsfrihed er et vigtigt indsatsområde for GL's hovedbestyrelse. Det er for GL afgørende, at gymnasielærere ikke er bange for at bruge deres ytringsfrihed af frygt for ledelsens repressalier. GL oplever i øjeblikket, at der breder sig en tavshedskultur på gymnasierne, hvor lærere er bange for at sige deres mening. Sådan skal det ikke være!
TR info om OK15https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK15/TRTR info om OK15
Ansættelse af pædagogiske ledere https://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Huskeliste.aspxAnsættelse af pædagogiske ledere 16-12-2018 23:00:00Huskeliste, når du skal ansættes som pædagogisk leder.
Lederaftalehttps://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Lederaftale.aspxLederaftale16-12-2018 23:00:00Ledere med lønniveau svarende til lønramme 35-40 ansættes efter 1. januar 2019 på ny lederaftale
Lønforhandlinger for pædagogiske ledere https://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Loenforhandlinger.aspxLønforhandlinger for pædagogiske ledere Vejledning
Lønstatistik for lederehttps://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Loenstatistik.aspxLønstatistik for ledereGennemsnitslønninger for pædagogiske ledere
Lokal løndannelsehttps://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Lokalloendannelse.aspxLokal løndannelsePædagogiske ledere forhandler selv lokale tillæg.
Medlem af GLhttps://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Medlem-af-GL.aspxMedlem af GL
Oplæg om ledelsehttps://www.gl.org/loenogans/ledere/Sider/Oplaeg-om-ledelse.aspxOplæg om ledelse19-08-2014 22:00:00GL har et todelt formål, nemlig at virke til gavn for de gymnasiale uddannelser og at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, herunder at sikre et godt arbejdsmiljø.
Arbejdstid - ABChttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Arbejdstid---ABC.aspxArbejdstid - ABC
Arbejdstid i forbindelse med eksamenhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Arbejdstid-i-forbindelse-med-eksamen.aspxArbejdstid i forbindelse med eksamen28-06-2016 22:00:00Alt eksamensarbejde ved mundtlig eksamen skal tidsregistreres som alt andet arbejde i løbet af skoleåret.
Arbejdstidsreglerne på GL’s område skal fungere!https://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Arbejdstidsreglerne-skal-fungere.aspxArbejdstidsreglerne på GL’s område skal fungere!01-05-2015 22:00:00GL arbejder for, at de arbejdstidsregler, som gælder for gymnasielærere, giver gode rammer for lærernes undervisning på den enkelte skole.
Årsafslutninghttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Årsafslutning.aspxÅrsafslutning28-06-2016 22:00:00
Forårstid er planlægnings- og opgørelsestid for gymnasielærerehttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Foraarstid-er-planlaegningstid-for-gymnasielaerere.aspxForårstid er planlægnings- og opgørelsestid for gymnasielærere27-04-2015 22:00:00Det er nu, du skal have planlagt arbejdet for næste skoleår og opgjort arbejdstiden for dette skoleår. Du er eksperten i dit eget arbejde, og det er ikke sikkert, at ledelsen har samme overblik over, hvorledes dine arbejdsopgaver spiller sammen eller spænder ben for hinanden.
Merarbejdehttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Merarbejde.aspxMerarbejde27-06-2016 22:00:00Gymnasielærere er ikke ansat uden højeste arbejdstid. Derfor skal lærere ikke arbejde mere end end 37 timer pr. uge i gennemsnit.
Pas godt på dig selv og på hinanden!https://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Pas-godt-på-dig-selv-og-på-hinanden.aspxPas godt på dig selv og på hinanden!26-03-2015 23:00:00Det er nu, i planlægningsfasen, at det kommende skoleår skal forberedes og forebygges for dårligdomme. Drøft i faggruppen og i lærerkollegiet, hvordan I ser næste skoleår.
Styr på tidenhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Styr-paa-tiden.aspxStyr på tiden09-03-2015 23:00:00Begynd hvor det slutter - registrer din tid - tal sammen - råb op!
Tidsregistreringhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Tidsregistrering.aspxTidsregistrering27-06-2016 22:00:00Ved gymnasieskoler mv. etableres et system til løbende registrering af arbejdstiden.
Vejledning om arbejdstidhttps://www.gl.org/loenogans/arbejdstid/Sider/Vejledning-om-arbejdstid.aspxVejledning om arbejdstid04-05-2015 22:00:00For tillidsrepræsentanter og andre interesserede
Topforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdethttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/afgoerende-med-reelle-forhandlinger-paa-laereromraadet.aspxTopforhandlere for offentligt ansatte: Afgørende med reelle forhandlinger på lærerområdet05-10-2017 22:00:00En enig fagbevægelse på det statslige og kommunale område stiller krav til OK 18 om reelle, fair og frie forhandlinger på undervisningsområdet.
Ansættelse på EUXhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/Ansaettelse-på-EUX.aspxAnsættelse på EUX19-05-2015 22:00:00Fælles brev fra Djøf og GL om undervisningskompetencer og ansættelsesforhold for undervisere på eux merkantil
Opgavekommissionerhttps://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/Eksamen.aspxOpgavekommissionerTaksterne for arbejdet i opgavekommissionerne er ensidigt udmeldt fra Undervisningsministeriet
GL har vundet vigtig voldgiftssag https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/GL-har-vundet-vigtig-voldgiftssag-.aspxGL har vundet vigtig voldgiftssag 03-12-2015 23:00:00Alle organisationer med ansatte på det offentlige arbejdsmarked har holdt vejret og ventet på opmandens afgørelse, fordi sagen har stor principiel betydning.
Ikke fuld tid - supplerende dagpenge?https://www.gl.org/loenogans/overenskomst/Sider/Ikkefuldtid_supplerendedagpenge.aspxIkke fuld tid - supplerende dagpenge?Generelt kan man højst få supplerende dagpenge i 30 uger.

Emner:  
Interessent:  

​Her kan du filtrere​ i indholdet ud fra, hvem det er interessant for, emne og artikeltype:​​​