Udbetaling af indefrosne feriemidler

Info
 

Gymnasielærere får som andre lønmodtagere mulighed for at søge om at få dele af de indefrosne feriepenge udbetalt. Udbetaling kan ske i perioden oktober til 1. december 2020.

De penge, det drejer sig om, er de feriepenge, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020. Det er frivilligt, om du vil have dine penge udbetalt her i efteråret, eller om du vil vente til du går på pension. Pengene udbetales som almindelig A-indkomst.

Feriemidlerne administreres af ​Lønmodtagernes Dyrtidsmidler – Lønmodtagernes Feriemidler. GL har fra LD-fonde modtaget en orienteringsskrivelse, som kan indgå i overvejelserne om, hvorvidt man skal få udbetalt midlerne her i efteråret med henblik på forbrug (hvilket var formålet med at tø midlerne op for at booste Danmarks økonomi i forhold til coronakrisen med henblik på at øge forbruget) eller lade pengene fortsat være indefrosset frem til arbejdsmarkedet forlades. Find skrivelsen her: ​Indefrosne feriemidler_forbrug nu eller senere.pdf

Emner: Opsigelse
Interessent: