Pædagogisk faglig koordinator

 
 
​Med overenskomsten i 2013 blev der aftalt en ny stillingskategori som pædagogisk faglig koordinator. Ligesom pædagogiske ledere ansættes koordinatorerne i særskilte stillinger, og der er særlige regler vedr. bl.a. løn, lønforhandling og merarbejde.

Pædagogisk faglige koordinatorere ansættes ligesom pædagogiske ledere i særskilte stillinger, og der er særlige regler vedr. bl.a. løn, lønforhandling og merarbejde.

Stillingerne kan oprettes på både erhvervsgymnasiale uddannelser, almene gymnasier, studenterkurser og 2-årige hf-kurser og VUC. Der er ikke nogen regler for om og evt. hvor mange stillinger som pædagogisk faglige koordinatorer, der skal oprettes på hver institution.

Formålet med den nye stillingskategori er at skabe en alternativ karrierevej i de gymnasiale uddannelser, hvor der lægges vægt på specialistviden.

Typisk varetager pædagogisk faglige koordinatorer både undervisning og særlige pædagogiske opgaver. Det kan fx være kursusledelse, koordination af studievejledningen, pædagogiske udviklingsopgaver e.l. Koordinatorerne kan også være ansvarlige for at understøtte den faglige udvikling i en bestemt gruppe fag, fx sprogfagene.

Stillingerne som pædagogisk faglige koordinatorer oprettes som udgangspunkt som varige heltidsstillinger.

På almene gymnasier, hf-kurser mv., der er omfattet af GL-overenskomsten, gælder reglerne om deltidsansættelse og tidsbegrænset ansættelse i overenskomstens § 3 og 4 også for pædagogisk faglige koordinatorer.

Du kan læse overenskomsternes særskilte bestemmelser om de pædagogisk faglige koordinatorer her:

Ansatte på erhvervsgymnasiale uddannelser: Bilag 6, punkt D8 i AC-overenskomsten

Ansatte på de almene gymnasiale uddannelser: bilag 8 i GL-overeLokal løndannelseLønforhandlingernskomsten

Emner:  
Interessent: