Egen opsigelse

Hvad gør jeg
 
Sig ikke dit job op, før du har skriftlig sikkerhed for det nye job - og har aftalt vilkårene for det nye job.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Overenskomstansatte gymnasielærere, der ønsker at fratræde en stilling – fx i forbindelse med jobskifte eller ved pensionering – skal følge funktionærlovens opsigelsesvarsler. Med mindre andet individuelt er aftalt, er der ved egen opsigelse et opsigelsesvarsel på én måned til ophør ved en måneds udgang. Opsigelsen skal ske skriftligt.

Hvis du fx har fået nyt arbejde pr. 1. august, skal du senest den 30. juni sige dit gamle job op til fratræden den 31. juli. Hvis du i god tid ved, at du har fået en ny stilling pr. 1. august, vil det være venligt over for skolen/kurset at sige op så tidligt som muligt (men altså stadig til fratræden den 31. juli), så skolen/kurset har mulighed for at planlægge næste skoleår - evt. slå stillingen op og få den besat inden skoleåret begynder.

Du bør dog ikke sige dit gamle arbejde op, før du har skriftlig dokumentation for, at du har fået den nye stilling. Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før tillidsrepræsentanten og ledelsen har aftalt lønnen for den nye ansættelse.

Er du ansat på prøve, vil du kunne sige op med forkortet varsel efter tiltrædelsen. Hvis ikke andet er aftalt, kan du som udgangspunkt fratræde med dags varsel.

Formelt gælder de nævnte opsigelsesvarsler også, hvis man siger op, inden man er tiltrådt stillingen. Hvis man søger flere stillinger, siger ja til en og derefter får tilbudt en, man hellere vil have, skal man altså sige den første stilling op med normalt varsel. Formelt kan du godt sige op, før du tiltræder, men opsigelsesvarslet vil fortsat være en måned fra tiltrædelsesdatoen. (De fleste steder kan man aftale, at man ikke tiltræder, men det skal være en konkret aftale – det er ikke en ret, man har).

Funktionærlovens opsigelsesvarsel for overenskomstansattes egen opsigelse gælder også ved ophør af en tidsbegrænset ansættelse før tidspunktet for ansættelsens udløb. På det almengymnasiale område gælder endvidere en særlig regel om fratræden i forbindelse med korte vikariater. Læs mere her.

Tjenestemænd har tre måneders opsigelse til udgangen af en måned.

For både overenskomstansatte og tjenestemænd gælder det, at der ikke er krav om, at opsigelsen skal følge et bestemt tidspunkt i skoleåret. Ønsket om fratræden og opsigelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt af året. Bl.a. i forbindelse med pensionering kan netop en anden dato end skoleårets afslutning være aktuel. Se også "Stillingsophør og pension".

I forbindelse med ønsket om fratræden fra en stilling – hvad enten det er i forbindelse med jobskifte eller ved pensionering – er det en god ide at kontakte tillidsrepræsentanten eller eventuelt GL's sekretariat.

Tiltræd ikke en stilling - og sig ikke en evt. nuværende stilling op - før lønnen er aftalt for den nye ansættelse. Det er tillidsrepræsentanten, der skal forhandle evt. løntillæg for nye ansatte. Se hvem der er tillidsrepræsentant.

Emner: Opsigelse; Varslet fokus
Interessent: