Undersøgelse af pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning 2013/2014

GL undersøgelse; Undersøgelse; Notat
 
GL præsenterer og drøfter undersøgelsen med Undervisningsministeriet, tager den med på møder med lederforeningerne og følger udviklingen i pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning. Hvis der opstår problemer med kandidaternes arbejdstid, der ikke kan løses lokalt, er man meget velkommen til at kontakte GL's sekretariat.

​​​Metode

Rapporten bygger på besvarelser fra 303 gymnasielærere der alle var i pædagogikum i skoleåret 2013/2014. Undersøgelsen blev gennemført i juni 2014. Respondenterne består af 60 % kvinder og 40 % mænd. 224 har hovedansættelse på stx/hf, mens der er 34 kandidater med hovedansættelse på hhx/htx og 44 med hovedansættelse på VUC.

Konklusioner

  • Kandidaternes rapporterede ugentlige arbejdstid er faldet fra 2011 til 2014. I 2011 havde to ud af tre kandidater en ugentlig arbejdstid på 40 – 50 timer. I 2014 har to ud af tre kandidater en ugentlig arbejdstid på 35 - 45 timer.
  • Nogle skoler er ikke dygtige nok til at justere opgaveporteføljen. 26 % af kandidaterne har i 2014 en ugentlig arbejdstid på mere end 45 timer.
  • 39 % af kandidaterne havde i skoleåret 2013/2014 en samlet, årlig arbejdsbelastning på mere end det pligtige timetal. Høj arbejdsbelastning er mest udbredt på hhx/htx og VUC og svækker kvaliteten i uddannelsen.
  • 15 % har ikke en uddannelsesplan fra årets start, og 19 % oplever ikke at uddannelsesplanen har fungeret som en hjælp til at få struktur på årets aktiviteter. Planlægningsproblemerne giver bl.a. skæv arbejdsbelastning.

Anbefalinger til kursusledelse og tillidsrepræsentanter

  • Pædagogikumkandidater skal ikke planlægges med merarbejde. Arbejdsmængden i pædagogikum svarer til et år på fuld tid, jvf. pædagogikumbekendtgørelsen.
  • Porteføljen skal tilpasses så 1/3 af arbejdstiden bruges på teoretisk pædagogikum, 1/3 på praktisk pædagogikum med vejledning og 1/3 på egenundervisning, jvf. bekendtgørelsen.
  • Pædagogikumkandidater registrerer deres samlede arbejdstid som skolens andre fastansatte lærere. Forekommer merarbejde, følges samme regler som skolens øvrige fastansatte lærere.
  • Sørg for at uddannelsesplanen er klar fra årets start, og brug den til at skabe struktur og overblik over pædagogikumforløbet.
  • Arbejdsmængden skal udjævnes mest muligt over året.

Anbefalinger til tilsynsførende

  • Tjek ved første besøg at den arbejdsmængde der skitseres i uddannelsesplanen er rimelig og uden voldsom skævbelastning.

GL præsenterer og drøfter undersøgelsen med Undervisningsministeriet, tager den med på møder med lederforeningerne og følger udviklingen i pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning. Hvis der opstår problemer med kandidaternes arbejdstid der ikke kan løses lokalt, er man meget velkommen til at kontakte GL's sekretariat. 

Læs hele undersøgelsen her:

Pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning 2014.pdf

Links

Emner: Pædagogikum; Arbejdstid
Interessent: